Vážení partneři, milí zákazníci,

ČEPRO, a.s., po konzultaci s odbornými ministerstvy, k 21. dubnu 2020 ukončuje výrobu a distribuci dezinfekční směsi Anti-COVID, kterou jsme na trh dodávali na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 17. 3. 2020, č.j. MZDR 11853/2020-5/OBP, PID: MZDRX019I3TS.

Během pouhého týdne se společnosti ČEPRO, a.s., podařilo zprovoznit výrobu a prodej dezinfekce. Nad rámec svého obchodního zaměření, za nemalých finančních nákladů, nicméně s obrovskou touhou vyjít maximálně vstříc potřebám Vlády ČR, zdravotnických zařízení, sociálních ústavů a obcí i soukromníků. Směs jsme na trh dodávali na úrovni vstupních cen, bez marže. V nejvyšší produkci jsme byli schopni vyrobit 70 až 90 tisíc litrů denně. Výrobu jsme vnímali jako naši nezištnou pomoc nutnou pro zajištění fungování státu, vyplývající z naší stabilizační role, kterou máme sice především v oblasti pohonných hmot, ale jsme připraveni státu pomoci v jakékoliv krizové situaci, pokud máme dostupné technologie i kapacitu.

Chceme touto cestou poděkovat všem partnerům a dodavatelům za spolupráci. Zároveň se chceme omluvit těm zákazníkům, jejichž požadavky jsme s ohledem na omezené množství surovin nedokázali uspokojit. Pokud máte i nadále o dezinfekci tohoto typu zájem, obraťte se, prosím, na další ověřené držitele standartních povolení, kteří v distribuci pokračují i pro následující období a jejichž seznam naleznete na http://www.mzcr.cz/dokumenty/rozhodnuti-o-dodavani-biocidniho-pripravku-na-trh-anti-covid_18814_4135_1.html.

Přejeme hodně zdraví a děkujeme za podporu
Vedení společnosti ČEPRO, a.s.
9. 7. 2020
Otevíráme nové pumpy na D1 - se soutěží o 3x 1000,- Kč na palivo
Zahájily jsme provoz dvou zcela nových čerpacích stanicích na D1 u Křenovic na 248. kilometru mezi Brnem a Přerovem. Na první zákazníky čeká odměna za tankování a fotosoutěž.
Více informací
15. 4. 2020
Hospodářský výsledek dosáhl 1,554 miliardy Kč v roce 2019

Společnost ČEPRO dosáhla v roce 2019 rekordního zisku před zdaněním ve výši 1,554 mld. Kč. Po zdanění zisk činí 1,256 mld. Kč.

Více informací
7. 4. 2020
VARUJEME: Dávejte pozor na přeprodejce dezinfekce ANTI-COVID
Chceme upozornit zákazníky, kteří v maloobchodní síti mají zájem o dezinfekci ANTI-COVID vydávanou pod logem Čepra, aby si důkladně zkontrolovali její původ.
Více informací
Staňte se naším partnerem

KVALITNÍ PRODUKTY
A SLUŽBY

Speciální služby v oblasti přepravy, skladování a prodeje ropných produktů doplňuje ČEPRO nabídkou různých forem partnerství - kromě Certifikovaného velkoobchodu je to například projekt Dodavatelská čerpací stanice. Jedním z hlavních benefitů je garance kvality dodávaného paliva.
Zastavte se u nás

EUROOIL

EuroOil je největší českou sítí čerpacích stanic. Má 199 poboček po celém území České republiky. Moderní prodejny nabízí motoristické a potravinářské zboží či wifi připojení zdarma. Na vybraných pumpách natankujete také LPG či CNG. Jediným dodavatelem pohonných hmot a vlastníkem sítě je ČEPRO.
Ozvěte se nám

KONTAKTY

Hledáte spojení na obchodního zástupce, chcete zaslat dopis na centrálu nebo vás zajímá, kde je nejbližší čerpací stanice?
Kdo jsme a co děláme

O NÁS

Akciová společnost Čepro zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv.
Podívejte se detailně na své nákupy

KLIENTSKÁ ZÓNA

Portál nabízí přehled toho nejdůležitějšího pro maloobchodní i velkoobchodní zákazníky.