Tankujte se slevou

Karta EuroOil

Náš vlastní platební systém karet EuroOil je vhodný pro občany i firmy. Platí v celé síti čerpacích stanic EuroOil a na čerpacích stanicích Benzina, OMV (OMV, AVANTI), SHELL, MOL (MOL, SLOVNAFT, PAPOIL). Jejich seznamy najdete na www.benzina.cz, www.molcesko.cz, www.omv.cz a www.shell.cz. Jedná se o více než 1200 čerpacích stanic po celé ČR. V síti EuroOil získáváte s kartou vždy slevu, její základní výše je 0,30 Kč/l; u partnerských sítí nakupujete paliva za aktuální ceny.

Hlavní výhody

 • bezhotovostní úhrada pohonných hmot a dalšího zboží a služeb,
 • trvalá sleva na nákup benzinu či nafty v síti čerpacích stanic EuroOil (nejedná se o kartu věrnostní nebo kartu pro sbírání bodů),
 • žádný poplatek za používání karet nebo za transakce,
 • souhrnný daňový doklad a výpis zdarma každý měsíc,
 • definovatelný sortiment zboží a služeb podle typu karty,
 • přehledné vyúčtování – volitelné sestavy v elektronické podobě,
 • inkaso nebo fakturace se splatností v dohodnutých termínech,
 • při vyšších odběrech možnost individuálních podmínek.


Vybraná ustanovení obchodních podmínek
Typy karet dle sortimentu
 • typ karty 11 – pohonné hmoty, myčka (benzín, nafta, LPG, CNG, AdBlue, aditiva, myčka)
 • typ karty 12 – pohonné hmoty, provozní náplně, dálniční známky, myčka (shodně jako typ karty 11 + oleje, maziva, provozní náplně, technický benzin, dálniční známky)
 • typ karty 13 – veškerý sortiment (všechen sortiment nabízený čerpací stanicí EuroOil, u ostatních čerpacích stanic [jiných odběrných míst] pouze sortiment úzce související s provozem vozidla – shodně jako typ karty 12 + autodoplňky, autokosmetika, náhradní díly, autopotřeby)

Karetní limity
Při objednávání karet si zvolíte ke každé kartě denní limit - nabízíme 5.000 Kč, 10.000 Kč, 30.000 Kč nebo 45.000 Kč. Dále si můžete stanovit jeden další limit – týdenní, příp. měsíční, který uvedete v objednávce – specifikaci karet.


Přehledy odběrů, sestavy
 • zasílání faktur – daňových dokladů e-mailem zdarma,
 • webový portál - zdarma,
  • objednávání a změny v kartách, zadávání oprávnění pro různé kontaktní osoby, přehledy karet, náhled na transakce, další sestavy a přehledy, možnost řazení dle různých kritérií a exportu dat,
 • sestavy v elektronické podobě - zdarma,
  • různé typy sestav ve formátu MS excel nebo formátu .txe,
  • zasílání e-mailem s měsíčním vyúčtováním, příp. častěji.
 

Sleva
Nabízíme vám odloženou slevu z ceny automobilového benzinu a motorové nafty odebraných na čerpacích stanicích EuroOil v základní výši 0,30 Kč/l. Sleva Vám bude vyúčtována po skončení zúčtovacího období.


Platby, jištění
 • inkaso – průběžně nebo v pevných inkasních termínech, zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc, za který obdržíte souhrnný daňový doklad,
 • fakturace – daňové doklady (faktury) vystavené ve sjednaných termínech,
 • jištění – jištění formou kauce vratné po skončení smluvního vztahu, variantní jištění směnkou, zástavou apod.


Poplatky
 • žádné poplatky za transakce, používání karet a jejich příp. blokace,
 • výroba karty 20 Kč + DPH.


Platnost karty
 • čtyři roky ode dne vystavení, s automatickou obnovou.


Bezpečnost karty
 • řídící systém na čerpacích stanicích s řadou bezpečnostních prvků (autorizace on-line...),
 • každá karta chráněna také PINem,
 • karta na jméno řidiče nebo registrační značku, obsluha čerpací stanice je oprávněna údaje ověřit.


Poptávkový formulář

* Platí pro právnické osoby, jediná nepovinná položka

Objednávka karty EuroOil

Pokud budete odebírat zboží a služby do max. limitu otevřeného salda 10.000 Kč, stačí uzavřít objednávku.

Odběrní limit je celková částka otevřeného salda, tedy součet vystavených neuhrazených faktur a zatím nevyfakturovaných odběrů. Po připsání úhrady faktury na účet ČEPRO, a.s. se Váš limit opět uvolní.
Daňový doklad vystavujeme a zasíláme elektronicky zpravidla 3. pracovní den následujícího měsíce (uzávěrka). Daňové doklady můžete hradit převodním příkazem nebo inkasem, způsob a četnost platby si zvolíte v objednávce.
Odběrní limit do výše 10.000 Kč se jistí kaucí ve výši 50%. Pokud si tedy např. zvolíte odběrní limit 7.000 Kč, vystavíme Vám předpis na úhradu kauce 3.500 Kč.
V případě zájmu o poskytnutí většího odběrního limitu vyplňte prosím poptávkový formulář. Domluvíme Vám schůzku s obchodním zástupcem.

Uzavření smluvního vztahu na základě objednávky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.

Doklady pro uzavření smluvního vztahu na základě objednávky

1) Objednávka karet EuroOil (vyplněný podepsaný originál)
2) Objednávka karet EuroOil – specifikace karet (vyplněný podepsaný originál)
3) Oboustranná kopie občanského průkazu (pokud bude objednávka uzavřená na fyzickou osobu nepodnikající)
4) Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti (vyplněný podepsaný originál - pokud bude objednávka uzavřená na fyzickou osobu nepodnikající)
5) Kopie výpisu z obch. rejstříku či živnostenského listu + registrace plátce DPH (pokud bude objednávka uzavřená na zákazníka s IČ)
6) Potvrzení z banky o zpřístupnění účtu pro inkasní platby ve prospěch bankovního účtu spol. ČEPRO, a.s. č. 2715712/0800 (pokud jste si vybrali platbu inkasem)

Doklady prosím zašlete poštou na adresu: ČEPRO, a.s., karta EuroOil, Dělnická 12, 170 00 Praha 7.
Přijetím objednávky ze strany Čepro a předáním karty (poštou či osobně) dochází k uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a společností ČEPRO.