Tankujte u nás

Kvalita pohonných hmot

Pečeť kvality

Kvalita vstupů je zajištěna jak kontrolním systémem společnosti Čepro, tak externím garantem – mezinárodní společností SGS v rámci programů Monitoring terminálů a Garance přepravy.

Kvalita vydávaných pohonných hmot je kontrolována v rámci kontrolního programu Pečeť kvality nezávislé certifikační společnosti SGS. Tento program je zaměřen na testování spektra základních parametrů fosilních paliv vybraných tak, že na základě jejich shody s normativními požadavky je možno garantovat plnou shodu s příslušnou specifikační normou.

Výsledky kontrol jsou trvale na vysoké úrovni a plně splňující přísná kritéria udělení Pečeti kvality.
Každý zákazník se o kvalitě vydávané pohonné hmoty může ubezpečit buď legislativním prostředkem, tj. normativním štítkem deklarujícím shodu s příslušnou technickou specifikační normou, který je povinně umístěn na výdejním stojanu, nebo může u obsluhy vyžádat doplňující informace z atestu, jenž je nedílnou součástí dodacího nákladního listu. V souladu s platnou legislativou poskytuje obsluha informace o obsahu biosložek ve vydávaném palivu.

Systémy jakosti

Síť čerpacích stanic EuroOil má v rámci společnosti Čepro zaveden a implementován již od roku 2003 systém řízení jakosti ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001. Tento systém byl v prvních letech certifikován mezinárodně uznávanou společností Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) a nyní podléhá pravidelné roční prověrce neméně renomované a nezávislé mezinárodní společnosti SGS, a to v rámci auditu IMS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).