Hlídáme, co je cenné a důležité

Kamerový systém chrání bezpečnost a majetek

Záleží nám na tom, abyste se na čerpacích stanicích cítili v pohodě a bezpečně. Stejně jako naše obsluha. Pohyb zákazníků a platební styk obsluhy se zákazníkem proto monitoruje náš kamerový systém. Základní informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému najdete dále v textu.

Informace o zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného na čerpacích stanicích EuroOil

 

 1. Identifikace správce údajů

ČEPRO, a.s.        

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 601 935 31

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2341                                        

 1. Identifikace zpracovatele

Zpracovatelé údajů jsou blíže specifikováni v příloze této informace.

 1. Místa zpracování

Místa jednotlivých zpracování údajů jsou blíže specifikována v příloze této informace.

Servis kamerových systémů:
LENIA spol. s r. o., Záhořanského 2008, 120 00 Praha, IČ 41186176
MONTI SYSTEMS, s.r.o., Příkop 843, 602 00 Brno, IČ 25348469

 1. Účel zpracování osobních údajů (kamerový záznam)

Ochrana areálů čerpacích stanic PHL společnosti kamerovým systém v místech pohybu fyzických osob za účelem zajištění svých práv a právem chráněných zájmů, zejména za účelem zajištění ochrany majetku a bezpečnosti osob. Záznamy jsou využívány pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje důležité, právem chráněné zájmy správce.                                                                                          

 1. Způsob zpracování a doba uchování záznamu

Kamerový systém se záznamem je provozován v nepřetržitém režimu s délkou uchování zaznamenaných dat v maximální délce 30 dnů (lhůta potřebná pro řešení incidentů identifikovaných s časovým odstupem), poté se záznam automaticky přemazává a osobní údaje nejsou dále uchovávány.

 1. Umístění kamerového systému

Statické venkovní kamery jsou umístěné v prostoru výdejních stojanů, vnitřní statické kamery jsou ve veřejných prostorách prodejních kiosků čerpacích stanic. Kamery monitorují pohyb zákazníků a platební styk obsluhy se zákazníkem. Technologie kamerového systému je umístěna v uzamykatelném rozvaděči LAN v neveřejném zázemí čerpací stanice, kam je povolen přístup pouze obsluze čerpací stanice.                                                                                                                                      

 1. Předání osobních údajů

Záznamy z kamerového systému mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, a to na základě jejich písemné žádosti. Správce může záznamy těmto orgánům poskytnout i z vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny.

Osobní údaje nebudou předány do zahraničí, případně mezinárodní organizaci.

 1. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům (kamerovému záznamu), které se týkají Vaší osoby, a kdykoliv můžete správce žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů.

Za poskytnutí kamerových záznamů má správce právo žádat přiměřenou úhradu nákladů spojených s poskytnutím kamerového záznamu.

 1. Možnost podání stížnosti u dozorového úřadu

V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete vznést námitku a požádat správce o vysvětlení, případně můžete podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Máte nějaké otázky v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, pomocí kamerového systému?

Napište nám

Najděte si nejbližší pumpu

Aplikace pro smartphony

Jediná mobilní aplikace, která nabízí aktuální cenu pohonných hmot i informace o jejich kvalitě.test
Společnost Čepro zákazníkům nabízí mobilní aplikaci pro chytré telefony s názvem EuroOil.

Hlavní funkce aplikace
 • vyhledávání čerpacích stanic podle vzdálenosti a prodávaného sortimentu či služeb,
 • zobrazení čerpacích stanic na mapě,
 • GPS navigace k vybrané stanici,
 • údaje o aktuálních cenách a sortimentu pohonných hmot na jednotlivých stanicích,
 • údaje o kvalitě benzinu a nafty z posledního závozu na danou stanici,
 • informace o akčních nabídkách a jiných akcích na čerpacích stanicích EuroOil,
 • detailní informace o dané čerpací stanici: adresa, telefon, otevírací doba, dostupné služby,
 • informace o tom, že daná stanice je aktuálně kvůli stáčení paliv z cisterny či kvůli výpadku elektřiny uzavřena,
 • objednávka karty EuroOil,
 • možnost výběru oblíbených čerpacích stanic,
 • ohodnocení dané čerpací stanice.

Aplikaci je možné pro mobilní telefony s Androidem bezplatně stáhnout na Google Play, pro uživatele přístrojů iPhone je aplikace k dispozici v App Store.Připojte se k nám

Wifi pro zákazníky

Pro zvýšení komfortu na čerpacích stanicích EuroOil jsme pro naše zákazníky zavedli wifi ZDARMA.
Čerpací stanice, kde můžete tuto službu využít, najdete v naší mapě.


 

Tankujte nonstop

Automatické výdejní zařízení OctoMAT

ČEPRO na vybraných čerpacích stanicích EuroOil provozuje tankovací automaty, které umožňují nonstop prodej pohonných hmot.
Tankovací automat – Octomat – je integrován s řídicím systémem Octopos, který umožňuje bezpečný převod informací mezi pokladnou a tankovacím zařízením.

Octomat umožňuje zákazníkům platit:

Související materiály: Pokyny pro zákazníky