19. 1. 2021

ČEPRO řádně soutěží všechny zakázky

Titulek a vyznění úterního článku Hospodářských novin je zavádějící mediální zkratkou. ČEPRO transparentně tendruje všechny dodavatele, včetně obchodních případů.

 

Úterní článek Hospodářských novin s názvem "Neziskovky: Agrofert dodává státnímu Čepru bez tendrů" záměrně mate čtenáře svým vyzněním. Společnost ČEPRO se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že nesoutěží své dodavatele, jak se manipulativně snaží tvrdit titulek i vyznění textu. ČEPRO všechny své dodavatele důsledně a transparentně tendruje, a to buď v režimu zákona o veřejných zakázkách, nebo v rámci standardního obchodního styku. Tvrzení, že by komukoliv poskytovalo výhodu a uzavíralo obchody bez tendrů, se nezakládá na pravdě.

ČEPRO vždy postupuje s péčí řádného hospodáře s cílem nakoupit za co nejnižší cenu a vytvořit co nejvíce konkurenční prostředí, tedy získat co nejvíce nabídek. Pokud k takové situaci nedojde v rámci výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách, přistupuje k soutěži v rámci standardního obchodního styku. Tím dokáže počet soutěžících zdvoj- až ztrojnásobit a výslednou cenu nákupu v několika soutěžních kolech snížit o 80 - 90 procent.

Společnost ČEPRO dále deklaruje, že je pod přísným každoročním dohledem nezávislého auditu, stejně jako se zodpovídá dozorčí radě, svému akcionáři a dalším kontrolním institucím. Je tedy zavádějící domnívat se, že firma není pod řádnou veřejnou kontrolou. 

ČEPRO vždy při své činnosti respektuje českou i evropskou legislativu a řadu kroků činí nad rámec povinností, které firmě zákony udávají. Ze všech právních stanovisek, která společnost za posledních 15 let získala, vyplývá, že svým postupem při nákupu pohonných hmot ČEPRO zákon neporušuje.