20. 8. 2018

ČEPRO SE DOMÁHÁ NÁHRADY ŠKODY ZA KRIMINÁLNÍ ATAK

Rozsudkem Vrchního soudu v Praze byli Ing. Radovan KrejčířJUDr. Martin Pechan pravomocně odsouzeni za podvod připravovaný na společnost ČEPRO. Škodu ve výši 18.412.000 Kč s příslušenstvím, kterou trestnou činností společnosti ČEPRO způsobili, musí oba odsouzení nahradit společně a nerozdílně. K dobrovolnému splnění soudem uložené povinnosti však dosud nedošlo. 

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2015 byla společnosti ČEPRO přiznána náhrada škody ve výši 18.412.000 Kč s příslušenstvím. K dnešnímu dni tak činí celková dlužná částka 27.962.657,51 Kč a každým dnem se navyšuje.

Společnost ČEPRO přitom opakovaně vyzvala obhájce obou odsouzených k dobrovolnému plnění dlužné částky. Ze strany odsouzeného Ing. Radovana Krejčíře zůstala výzva bez reakce. JUDr. Martin Pechan pak prostřednictvím svého právního zástupce vyjádřil vůli zasílat společnosti ČEPRO dílčí splátky; umoření dluhu by však trvalo několik desítek let. 

Exekuční návrh jsme se rozhodli podat, abychom prostřednictvím exekutora získali objektivní informace o majetkové situaci odsouzených a mohli tak přiznanou pohledávku efektivně vymáhat“, vysvětluje postup společnosti ČEPRO generální ředitel, Mgr. Jan Duspěva, a dodává: „Současně se jedná o jediný způsob, jak se zachovat s péčí řádného hospodáře. Postupné splátky ve výši navržené jedním z odsouzených bychom neobhájili.   

Návrh na zahájení exekuce podala společnost ČEPRO poté, co obdržela rozsudek soudu prvního stupně s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti. „Nakolik bude exekuce úspěšná, není v tuto chvíli možné odhadnout. Jedná se však o nejlepší způsob vymáhání pohledávky, který nám právní řád dává k dispozici“, uvádí JUDr. Jaromír Císař, společník advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, který společnost ČEPRO zastupoval i v trestním řízení.

 

Více ke kauzám společnosti ČEPRO na: www.kauzycepro.cz.