13. 3. 2020

DŮLEŽITÉ: Úprava vstupu řidičů do skladů Čepra

Informace Krizového štábu ČEPRO, a.s., k úpravě režimu vstupů do skladů společnosti pro řidiče odběratelských firem


Vážení obchodní partneři,

společnost ČEPRO je součástí kritické infrastruktury státu v zásobování pohonnými hmotami. Rozhodli jsme se proto přijmout preventivní opatření s cílem snížit rizika spojená s šířením infekce koronavirem. Na základě opatření stanovených Krizovým štábem společnosti ČEPRO s cílem zvýšení ochrany všech osob vstupujících na naše sklady dojde od soboty 14. 3. 2020 k následující úpravě pravidel pro vstup do skladů společnosti. S ohledem na tato opatření může dojít k mírnému prodloužení doby vstupu na sklad.

Měření tělesné teploty

  1. Ostraha objektů zahájí v sobotu 14. 3. 2020 od 6:00 kontrolu tělesné teploty bezdotykovými teploměry všech lidí, kteří do skladu přijíždí.
  2. V případě naměření nadlimitní teploty (38 stupňů Celsia) u jakékoliv vstupující osoby ostraha takového člověka nevpustí do skladu. V případě její neochoty informovat o svém zdravotním stavu Krajskou hygienickou stanici předáme tuto informaci sami.
  3. Pokud je osoba s teplotou nad 38 st. C součástí skupiny osob či je součástí osádky jednoho vozidla, zakáže se vstup celé takové skupině osob.
  4. Osoby, které se odmítnou podrobit kontrole tělesné teploty, nebudou do areálu vpuštěny.

 
Omezení pohybu řidičů AC v objektu skladu a společných prostorách společnosti ČEPRO

  1. Od 14. 3. 2020 je externím řidičům AC zakázán v areálu skladu pohyb mimo autocisternu a kontakt se zaměstnanci skladu s výjimkou provedení plnění AC na výdejních lávkách, obsluhy Golema a převzetí dokladů k nakládce.
  2. Uzavírají se společné prostory, které sloužily v administrativních budovách či budovách velínů skladů jako zázemí externím řidičům AC, stejně jako WC vyhrazená pro tyto řidiče a případná společná místa pro kouření, kde docházelo ke kontaktu zaměstnanců s externími osobami.

 
Další přijatá opatření

  1. Bezpečnostní kontrola všech vozidel včetně AC na vjezdu/výjezdu do skladu je ostrahou od
    3. již prováděna pouze vizuálně bez vstupování a nahlížení do kabin či kontaktu s vozidlem.
  2. Vrátnice skladů budou vybaveny v průběhu 17. 3. zásobníky s desinfekcí pro zajištění ochrany vstupujících osob i ostrahy.Žádáme Vás také o zavedení efektivních preventivních opatření u svých zaměstnanců a subdodavatelů, aby byl vyloučen přenos nákazy. Věnujte prosím maximální možnou pozornost zejména svým zaměstnancům nebo subdodavatelům vyslaným do našich objektů ze zahraničí.

V případě další eskalace epidemie předpokládáme, že řidiči budou mít zakázaný vstup do skladu bez použití roušky. Prosíme, připravte se s dostatečným předstihem na tuto variantu. O dalším postupu rozhodne krizový štáb Čepra a budeme Vás o něm včas informovat.


Za krizový štáb společnosti:

Mgr. Jan Duspěva – předseda představenstva a vedoucí Krizového štábu společnosti