4. 4. 2019

Fiktivní pohledávka po 15 letech zamítnuta

Více než 15 let poté, co policejní orgány zabránily exekuci na společnost ČEPRO, soud rozhodl, že uplatňovaná pohledávka ve výši přibližně 2,6 mld. Kč je fiktivní.

 

Nikdy jsem nepochyboval o tom, že je pohledávka fiktivní, a to ani přes dlouhé trvání soudního sporu,“ uvádí k rozsudku Mgr. Jan Duspěva, generální ředitel společnosti ČEPRO.

Rozsudek Městského soudu v Praze znovu potvrzuje, že tato vykonstruovaná pohledávka je produktem trestné činnosti Ing. Radovana Krejčíře a JUDr. Martina Pechana. V tomto trestním řízení přitom byla fiktivnost předmětné pohledávky jednoznačně prokázána.

Městský soud v Praze při vyhlášení rozsudku uvedl, že s ohledem na závěry trestního řízení, které s uplatněnou pohledávkou úzce souvisí, není představitelné, aby v civilním řízení byla tato pohledávka posouzena jako legitimní.  

Kauza kriminálního ataku pro společnost ČEPRO stále nekončí,“ doplňuje Jan Dupěva a upozorňuje, že případ bude na základě odvolání žalobce pravděpodobně projednávat Vrchní soud v Praze. „Přesto se jedná o zásadní posun v celé kauze, na který čekala nejen společnost ČEPRO, ale také Ministerstvo financí jako její jediný akcionář,“ uzavírá Duspěva.

 

Tisková zpráva k dispozici zde.

Více ke kauzám společnosti ČEPRO na: www.kauzycepro.cz.