27. 4. 2021

Historickou lokomotivu Ringhoffer předáme Národnímu technickému muzeu

Společnost ČEPRO předává tento týden historickou akumulátorovou lokomotivu Ringhoffer č. 2 z roku 1916 Národnímu technickému muzeu. Stane se tak na základě darovací smlouvy z 21. září 2020, která byla uzavřena po dvou letech vyjednávání.

Cílem změny bylo nalézt vhodného majitele, který zajistí budoucnost stroje a má potenciál, aby se lokomotiva dostala k co nejširší veřejnosti. „Je ve vysokém zájmu Čepra, aby měl lokomotivu ve vlastnictví subjekt, který zajistí její údržbu a zachování v dobrém stavu i pro další generace,“ vysvětluje Jan Duspěva, generální ředitel Čepra.

Převodu předcházel transparentní korporátní postup, v souladu s legislativou bylo také osloveno Ministerstvo kultury ČR, které s návrhem souhlasilo. ČEPRO je toho názoru, že odborná správa o tento unikátní historický exponát bude převodem na NTM i do budoucna absolutně zaručena a zachována a prezentace lokomotivy široké veřejnosti bude ještě více posílena. Tento krok byl logicky zvažován dlouhodobě, tj. v podstatě již od získání lokomotivy do výlučného vlastnictví v roce 2004, protože pro obchodní ani provozní účely ČEPRO lokomotivu neužívalo. Smlouva s NTM je k nahlédnutí v registru smluv.
ČEPRO si zároveň velice váží přístupu Společnosti železniční výtopna Jaroměř, z. s. a děkuje za dosavadní péči o lokomotivu. Budoucí umístění lokomotivy již však bude, a to na základě uzavřené darovací smlouvy, plně v kompetenci Národního technického muzea, a ČEPRO na něj nebude mít jakýkoliv vliv.

Společnost ČEPRO dlouhodobě v rámci své společenské odpovědnosti podporuje řadu významných institucí a aktivit v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a kultury. „Proto i lokomotiva, která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, pro nás měla a má svůj specifický význam a jsme rádi, že míří právě do rukou Národního technického muzea,“ uzavírá Duspěva.