24. 5. 2022

Jsme připraveni pro stát rozjet LNG terminál

V případě, že stát bude potřebovat vybudovat LNG terminál v České republice, má společnost ČEPRO připraven možný model ve svém skladu v Hněvicích na Litoměřicku pro technologii LNG s využitím především pro dopravu. Stávající ideový záměr je kalkulován na kapacitu 2000 - 3000 m3, jeho stavba by zabrala dva roky. Pro vládu ČR by terminál mohl představovat zvýšení energetické samostatnosti a bezpečnosti ČR.

ČEPRO má pro zřízení všechny předpoklady - infrastrukturu, zkušenosti i kapacitu – železniční terminál, pozemky, přístav na Labi, schopnosti firmy v oblasti logistiky a obchodu. Plán počítá s dopravou zkapalněného LNG ze států na pobřeží Baltského moře (Německo, Polsko), kde jsou terminály pro stáčení LNG z tankerů na pevninu pro jeho další dopravu či využití.

LNG je zemní plyn ve zkapalnělé formě, který má při atmosférickém tlaku (101 325 Pa) teplotu −162 °C (−260 °F). Plyn je zkapalňován po vytěžení, aby mohl být díky až 600 × menšímu objemu snadněji dopravován na odbytiště pomocí tankerů nebo cisternových vozidel.
Zemní plyn váží za běžné teploty a tlaku 0,7 kg/m3. Zkapalněním zemního plynu se zmenší objem až 600 × a výsledný LNG má hustotu 400 kg/m3.