26. 8. 2019

Pravomocný rozsudek v kauze Loukov

Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty všem obžalovaným, kteří spáchali zločin krádeže, když odcizovali pohonné hmoty ze skladu společnosti ČEPRO v Loukově.

 

Pětice pachatelů byla odsouzena k nepodmíněným trestům odnětí svobody v rozpětí 5 let a 3 měsíce – 8 let, peněžitým trestům a ochranným opatřením propadnutí věcí. Odsouzeným byla zároveň uložena povinnost nahradit společnosti ČEPRO škodu ve výši 19.371.674 Kč s příslušenstvím.

S ohledem na sofistikovanost mechanismu trestné činnosti bylo orgány činnými v trestním řízení, trvajícím déle než tři roky, obstaráno a vyhodnoceno značné množství důkazů. Na jejich základě byla vina pachatelů nade vší pochybnost prokázána. Škoda uplatněná společností ČEPRO jí přitom byla přiznána v plném rozsahu.

Podrobnosti k rozsudku soudu prvního stupně viz tisková zpráva.