10. 11. 2021

Výběrové řízení – člen představenstva / finanční ředitel

Ministerstvo financí vyhlásilo výběrové řízení na místo člena/členky představenstva ve společnosti ČEPRO – finančního ředitele/ředitelky.
 
Veškeré informace najdete zde.
Souhlas s poskytnutím údajů sloužícím k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů naleznete zde.