7. 5. 2021

Výběrové řízení – člen představenstva společnosti ČEPRO

Z důvodu blížícího se vypršení kontraktu GŘ Jana Duspěvy vypsalo Ministerstvo financí, tak jak mu ukládá zákon, výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva společnosti ČEPRO. S ohledem na význam a náročnost celého procesu je výběrové řízení zahájeno již nyní, možnost pro přihlášení a dodání všech požadovaných podkladů je do 4. června 2021.

Inzerát najdete na tomto odkaze. Odkaz na dokument se souhlasem k poskytnutí údajů sloužících k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, který je součástí inzerátu, naleznete zde.