26. 7. 2021

Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu skladu Hněvice společnosti ČEPRO, a.s.

V rámci naplňování cílů definovaných v naší dlouhodobé strategii pro oblast alternativních energie zahajujeme výstavbu další fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálu skladu společnosti ČEPRO. Jedná se o obnovitelný zdroj energie (OZE), resp. o ekologicky šetrný a nevyčerpatelný zdroj. Tento zdroj elektřiny v areálu ČEPRO zajistí zejména úsporu emisí CO2 při výrobě elektřiny, kterou naše společnost potřebuje pro zajištění služeb v dopravě.

Samotný projekt výstavby FVE v Hněvicích zahrnuje instalaci FVE o celkovém instalovaném výkonu 950,3 kWp.  Elektrárna o velikosti téměř jedné MWp bude instalována na 10 objektech areálu skladu Hněvice. Financování tohoto projektu bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (Výzva III. programu podpory Úspory energie Fotovoltaické systémy).

Společnost ČEPRO k ochraně životního prostředí přistupuje velmi odpovědně, proto v projektech výstavby FVE bude nadále pokračovat.