Video

Přehledně o nové stavbě

Základní informace

Otevíráme nejmodernější terminál v Evropě

Společnost ČEPRO otevírá nové výdejní lávky na pohonné hmoty ve skladu Loukov (okres Kroměříž). Technologie za 300 mil. Kč je nejmodernější svého druhu v Evropě. Jde o první plně automatizovaný terminál pro autocisterny, který ČEPRO má.
Původní výdejní lávky zasáhl v září roku 2018 požár, který kompletně zničil jejich veškerou infrastrukturu. Již po třech měsících sice ČEPRO obnovilo výdej pohonných hmot ze skladu, zároveň ale firma začala plánovat výstavbu zcela nového zařízení. Ta trvala od 21. února do 19. prosince 2019.

Nová technologie má o 40 % větší výdejní kapacitu než původní lávky. Za den dokáže naplnit 188 autocisteren. Systém funguje podle nejmodernějších bezpečnostních a technologických trendů. Má vlastní stabilní hasicí systém s využitím čtyř automatických monitorů požáru a s celkovým průtokem hasiva 7000l/min. Do autocisteren lze stáčet BA95N, BA95NsETBE, NM, NMsFAME, B100, E85, TOLEX, a to s aditivací na všech stopách.

Jan Duspěva, generální ředitel ČEPRO, k tomu doplňuje: „ČEPRO několikrát v posledních letech, při různých mimořádných výpadcích výroby v České republice, prokázalo svoji roli při udržení stability místního trhu s pohonnými hmotami. Jsem rád, že pro oblast Moravy máme ve velmi krátké době nové a moderní zařízení, které dokáže spolehlivě uspokojit rostoucí poptávku našich zákazníků.“


Základní fakta nových výdejních lávek:
- Maximální kapacita výdeje je 5640 m3, to je 188 autocisteren/den
- Zvýšení výdejní kapacity oproti původním lávkám o 40 %
- Při maximálním provozním zatížení se kapacita skladu 250 000 m3 obmění/vyprázdní za 45 dní
- Stabilní hasicí systém s využitím automatických monitorů požáru s celkovým průtokem hasiva 7000l/min
- Kapacita hasiva v nádrži 500 m3 vody, 3 m3 pěnidla; dvě požární diesel čerpadla
- Veškeré přívodní potrubí pohonných hmot z nádrží skladu vede přes nově vybudovaný armaturní uzel, kde jsou na všech potrubích instalovány dálkově ovládané bezpečnostní uzavírací armatury
- Aditivační nádrže a technologické vybavení je kompletně vyrobeno z nerezavějící oceli


Základní fakta výstavby:
- Doba výstavby 21. 2. až 19. 12.2019 (10 měsíců / 15 měsíců od požáru)
- Délky instalované kabeláže - 47km (slaboproud), 20km (elektro), 4km (optika)
- Délky instalovaného potrubí DN15 až DN250 - 7,5km
- Množství odkopané zeminy: 7 300 m3
- Množství navezeného kameniva: 16 100 t
- Množství vylitého betonu: 1 200 m3
- Množství namontované oceli: 170 t
- Na výstavbě pracovalo téměř 450 lidí od 18 externích dodavatelů
Záznam

Otevření nových výdejních lávek pohonných hmot v Loukově

Otevření nových výdejních lávek pohonných hmot pro plnění automobilových cisteren ve skladu v Loukově na Kroměřížsku proběhlo 5. února 2020.