Podívejte se do minulosti

Historie společnosti ČEPRO

O naší minulosti máme knihu.

Výsledkem dřívějších vojenských plánů je nejhustší síť produktovodů v Evropě, možná i na světě

První velkokapacitní sklady pohonných hmot na našem území vybudovali v pískovcovém masivu poblíž Roudnice nad Labem v roce 1942 Němci. Potřebovali je pro válečné účely. V tehdejším protektorátu Čechy a Morava se o výstavbu postarali zajatci. Místo vybrali Němci ideální – na levém břehu Labe s krycími smíšenými lesy, v blízkosti železniční trati a přístavu pro lodě směřující do Říše. Roudnické nádrže jsou dodnes funkční.

První produktovod mezi roudnickými velkosklady a závody v Záluží tvořila dvě paralelní vysokotlaká ocelová potrubí DN200, kde jedním proudila motorová nafta a druhým poloprodukt automobilového benzinu. Dodnes také v úseku do Mstětic slouží některé části produktovodu DN300, který měl spojovat Roudnici s velkoskladem Lobau u Vídně. Tím se u nás začala rozvíjet potrubní přeprava na větší vzdálenosti.

Po válce se produktovody staly součástí Stalinových závodů v Záluží u Mostu. Ty se na začátku roku 1949 zařadily díky centralizaci do národního podniku Benzinol. Další změny proběhly na sklonku roku 1952, kdy se ze zásobovacího závodu Roudnice nad Labem stal samostatný podnik Benzina.

Dalších skoro padesát let bylo ve znamení postupného rozšiřování produktovodní sítě a zahušťování sítě skladů paliv a maziv. Hnacím impulzem pro masivní výstavbu nebyly jen obchodní důvody, ale především strategicko-vojenské plány pro zásobování armády. Důsledkem tohoto období je současná síť produktovodů a skladů pohonných hmot, která patří mezi nejhustší nejen v Evropě, ale i na světě a splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria z pohledu zabezpečení zásob motorových paliv. Až do začátku devadesátých let minulého století docházelo k různým změnám v organizační struktuře Benziny a postupné výstavbě skladů.

V rámci privatizačního projektu vzniká v roce 1994 společnost ČEPRO. Jejím úkolem je mimo jiné zajištění ochrany státního majetku a státního zájmu v oblasti zásobování pohonnými hmotami v mimořádných situacích. Původní název zněl České produktovody a ropovody, a. s., a zakladatelem byl Fond národního majetku ČR. V roce 2001 kupuje ČEPRO síť čerpacích stanic s. p. Benzina v likvidaci, tzv. „zelenou Benzinu“, a postupnou rekonstrukcí z ní vybuduje vlastní síť EuroOil. Od roku 2006 je jediným akcionářem Čepra Ministerstvo financí České republiky.