Jak se nám daří?

Hospodaření společnosti

Sledujte vybrané hospodářské ukazatele za poslední roky.
Podívejte se také na potvrzení o bezdlužnosti.

Hospodářské ukazatele

Vybrané ukazatele (údaje v tisících Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Výsledek hospodaření po zdanění (vzz ř.53) 659 175 513 944 457 798 662 105 980 989 880 570 924 111
tržby za prodej zboží (vzz ř.2) 46 061 742 61 023 819 68 731 171 66 700 595 44 594 562 42 404 069 43 541 792
tržby za prodej výrobků a služeb (vzz ř.1) 5 850 334 5 341 885 4 697 312 4 531 163 4 445 244 4 256 298 4 635 190
Dlouhodobý majetek (rozv. ř.3 netto) 7 970 716 7 551 855 7 010 668 6 514 632 6 663 932 5 707 861 6 047 334
oběžná aktiva (rozv. ř.37, netto) 10 749 909 11 659 017 12 326 395 12 837 971 12 877 416 14 350 588 13 849 835
vlastní kapitál (rozv. ř.79) 9 515 466 9 590 244 9 687 709 10 236 587 10 523 217 9 784 170 9 036 022
cizí zdroje (rozv. ř.101) 9 202 681 9 627 683 9 650 529 9 115 313 9 027 171 10 296 182 10 876 373
produktivita práce z přidané hodnoty / 1 prac. 2 353 2 163 2 006 2 337 2 927 2 724 3 066
Přečtěte si o nás více

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005