Jak se nám daří?

Hospodaření společnosti

Sledujte vybrané hospodářské ukazatele za poslední roky.
Podívejte se také na potvrzení o bezdlužnosti.

Hospodářské ukazatele

Vybrané ukazatele (údaje v tisících Kč) 2011 2012 2013 2014 2015
hospodářský výsledek (vzz ř.60) 659 175 513 944 457 798 662 105 980 989
tržby za prodej zboží (vzz ř.1) 46 061 742 61 023 819 68 731 171 66 700 595 44 594 562
tržby za prodej vlast. výrobků a služeb (vzz ř.5) 5 850 334 5 341 885 4 697 312 4 531 163 4 445 244
stálá aktiva (rozv. ř.3 netto)* 7 970 716 7 551 855 7 010 668 6 514 632 6 663 932
oběžná aktiva (rozv. ř.31, netto) 10 749 909 11 659 017 12 326 395 12 837 971 12 877 416
vlastní kapitál (rozv. ř.68) 9 515 466 9 590 244 9 687 709 10 236 587 10 523 216
cizí zdroje (rozv. ř.89) 9 202 681 9 627 683 9 650 529 9 115 313 9 027 171
produktivita práce z přidané hodnoty / 1 prac. 2 353 2 163 2 006 2 337 2 927
Přečtěte si o nás více

VÝROČNÍ ZPRÁVY

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005