Kdo jsme a co děláme

Představení společnosti ČEPRO

Akciová společnost ČEPRO zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytuje přepravní, skladovací a speciální služby ostatním subjektům. Jejím posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Zároveň provozuje síť vlastních čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil.
Společnost je registrovaným distributorem pohonných hmot

Kontrola kvality
Samostatnou kapitolou je kvalita prodávaných pohonných hmot. Jejich dodavatelem je akciová společnost ČEPRO. Vzorky pohonných hmot jsou pravidelně odebírány přímo na čerpacích stanicích a jsou podrobovány přísné kontrole jak v laboratořích Čepra, tak v nezávislých laboratořích společnosti SGS Czech Republic. Původ a kvalita každé dodávky pohonných hmot jsou deklarovány příslušným atestem, který je na každé čerpací stanici k dispozici. Čerpací stanice EuroOil poskytují služby srovnatelné s evropským standardem. Jsou také zařazeny do systému jakosti a certifikovány podle mezinárodní normy ISO 9001. Více informací o kvalitě pohonných hmot naleznete zde.

Čerpací stanice
ČEPRO vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní značkou EuroOil. V současné době disponuje 200 čerpacími stanicemi po celém území České republiky, což ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a čtvrté místo podle objemu prodeje pohonných hmot.

Laboratoře Čepra
Zkušební laboratoře Čepra s akreditací ČIA provádějí širokou škálu analýz i pro obchodní partnery a veřejnost. Více informací včetně osvědčení zde.

Certifikát EU – ISCC
V souladu s direktivou číslo 2009/28/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2009 ve věci podpory využití energií z obnovitelných zdrojů, získalo Čepro dne 28. 12. 2013 Certifikát EU – ISCC, registrovaný pod číslem ISCC-Reg.-1906, vydaný společností SGS Germany GmbH Emstek.

Systém řízení jakosti
Zárukou kvality je mimo jiné i to, že ČEPRO úspěšně zavedlo systém řízení jakosti podle normy ISO 9001. ČEPRO je držitelem certifikátu v oblasti přepravy, skladování, výdeje a prodeje pohonných hmot a prodeje pohonných hmot v síti čerpacích stanic EuroOil. První certifikát systému řízení jakosti byl Čepru vystaven již v roce 1998 britskou společností Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).
Certifikát ISO 9001

Ochrana životního prostředí
V rámci aktivního zlepšování přístupu společnosti a jejich zaměstnanců k ochraně životního prostředí zavedlo Čepro systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001, kdy základním záměrem je maximální podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování.
Certifikát ISO 14001

Ochrana zdraví při práci
V rámci důrazu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Čepro prošlo certifikací, a je tak držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu OHSAS 18001.
Certifikát ISO 18001

Stabilní firma

Společnost ČEPRO se každoročně hodnocením Czech Stability Award, které vyhlašuje společnost Bisnode ČR ve spolupráci se Sdružením Czech TOP 100, pohybuje na předních místech žebříčku firem v Česku. ČEPRO každoročně dosahuje na základě informací o platební morálce a dalších finančních údajů nejvyššího skóringu AAA.
Certifikát

Historie
Akciová společnost ČEPRO vznikla k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina – původně jako České produktovody a ropovody, a. s. Více v knize.

Představení společnosti