7. 4. 2017

Dementi: ČEPRO neplatí Bison & Rose

Společnost ČEPRO by ráda uvedla na pravou míru informace z dnešních Lidových novin. V článku "Bizoni udrželi dopravní podnik" je v tabulce chybně uvedeno, že společnost ČEPRO je klientem agentury Bison & Rose.
Jmenovaná agentura pracovala pro společnost ČEPRO do roku 2013, kdy byla spolupráce ukončena. V současné době neexistuje žádná vzájemná smlouva ani dohoda.