24. 1. 2018

Ing. Ladislav Staněk končí v představenstvu Čepra

Společnost ČEPRO oznamuje, že k 23. lednu 2018 skončil ve své funkci člen představenstva Ing Ladislav Staněk zodpovědný za úsek vnitřních služeb. Dlouholetý člen vedení se sám rozhodl po ukončení manažerské smlouvy svůj mandát již dále neprodloužit. 

Firma chce touto cestou poděkovat Ladislavu Staňkovi za jeho práci a obětavý přístup při stabilizaci firmy a zvýšení efektivity vnitřních procesů.   

Společnost ČEPRO prozatím povede čtyřčlenný tým představenstva. Obchodní partneři, kteří doposud vedli svá jednání s Ing. Staňkem, se nyní mohou obracet na další členy představenstva, kteří jsou připraveni jim maximálně vyjít vstříc.