5. 4. 2018

JUDr. Bartoš odsouzen k podmínce

JUDr. Bartoš, který podal šikanózní insolvenční návrh na společnost ČEPRO, byl v jiném případu odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 18 měsíců.

Na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem byl JUDr. Bartoš odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 18 měsíců a k náhradě škody ve výši 630 tisíc korun společnosti Aversen Enteprises Limited, a to za spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku (v době, kdy vykonával konkursního správce). Rozsudek není pravomocný.