23. 5. 2017

Městský soud v Praze opětovně zamítl insolvenční návrh na společnost ČEPRO

Městský soud v Praze v pondělí opětovně zamítl insolvenční návrh, který v roce 2011 podal na majetek společnosti ČEPRO JUDr. Vladimír Bartoš. Společnost ČEPRO uplatněnou pohledávku dlouhodobě odmítá jako neexistující a zcela smyšlenou. Potvrzují to opakovaně i dostupná soudní rozhodnutí.

K obnovení insolvenčního řízení došlo v listopadu 2016. Předchozí, pravomocné zamítnutí insolvenčního návrhu z roku 2011 bylo zrušeno z důvodu procesního pochybení insolvenčních soudů.
I v takto obnoveném insolvenčním řízení je důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu skutečnost, že navrhovatel a alespoň jedna další osoba neprokázali, že mají proti dlužníku splatnou pohledávku.
Soud tak svým výrokem opětovně potvrdil, že společnost ČEPRO je ekonomicky zdravá společnost, která svoje závazky plní včas a nejeví žádné znaky úpadku.
Rozhodnutí je z pohledu společnosti ČEPRO vnímáno jako logické vyústění od počátku zcela bezdůvodného insolvenčního řízení.
Na šikanózní charakter insolvenčního řízení přitom poukázal přímo insolvenční soud, když v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl: „Insolvenční soud pak jen na okraj uvádí, že s přihlédnutím k veřejně dostupným informacím ohledně finanční situace dlužníka, z nichž jednoznačně vyplývá, že z hospodářského hlediska jde o stabilní a prosperující obchodní společnost, pak nelze vyloučit, že insolvenční navrhovatel byl při podávání insolvenčního návrhu skutečně veden nepoctivým úmyslem v podobě poškození dobrého jména dlužníka a že je tedy jeho insolvenční návrh zjevně bezdůvodný (šikanózní).“

Rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu