10. 1. 2018

Příčiny problémů v zimě? Klíčový je stav auta

Zima, i mírná, je kritickým obdobím zejména pro řidiče vozidel poháněných dieselovým motorem.

V zimním období se se množí případy, kdy se zákazník může častěji než jindy setkat s problémy s chodem svého vozidla. Sám zákazník, bohužel někdy i servisní pracovník pak označují jako příčinu poškození vozu palivo na základě subjektivního hodnocení nestandardního vzhledu paliva, případně zjištěné přítomnosti vody a nečistot v nádrži vozidla a palivovém systému.

Pokles teploty může vést k vylučování parafínů, výkyvy teploty zvýrazňují rovněž tak zvané dýchání nádrží. To vše, spolu s oxidačním rozkladem paliva (zejména nafty) vlivem vzdušného kyslíku v agregátu vozidla může sekundárně způsobovat technické problémy, kterým je možno předcházet vhodnou péčí o technický stav vozidla.


Důležitá je prevence

Aby motorista snížil riziko problémů, doporučuje se před zimním obdobím věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu vozidla ve smyslu pokynů uvedených v technické normě ČSN 65 6500, tj. nechat provést kontrolu stavu palivové soustavy v odborně způsobilém značkovém servisu. Zaměřit je nutno se zejména na čistotu soustavy, stav filtrů a žhavících svíček. Věnovat pozornost stavu baterie, nenechávat vyjet nádrž až na úroveň rezervy (riziko zvíření kalů a ucpání trysek či filtrů).

Posuzování kvality paliva na základě subjektivního hodnocení vzorků odebraných z palivové soustavy či poruchy jediného vozidla je velmi problematické a mnohdy zavádějící.


Kvalita paliv prodávaných na čerpacích stanicích

Kvalita paliva na čerpacích stanicích je podrobována několikanásobné kontrole. Musí splňovat veškeré normativní a legislativní požadavky. Výskyt případů, kdy by kvalita paliva byla příčinou poruchy vozidla, nejsou obvyklé.

Renomované společnosti, zejména členové v profesní asociaci ČAPPO  věnují kvalitě paliv velkou pozornost.

Společnost ČEPRO, a.s. má zaveden a udržován již od roku 1998 systém řízení jakosti ve smyslu normy ČSN EN ISO 9001.

V rámci systému řízení jakosti je zaveden kontrolní proces zahrnující vstupní, mezioperační i výstupní kontrolu motorových paliv.  Stavebními prvky tohoto procesu je 13 moderně vybavených laboratoří, z nichž 2 plně jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17 025, další pak v rozsahu daném zákonem č. 353/2003 o spotřebních daních. V průběhu distribučního procesu je během roku podrobeno kontrole více než 50 000 vzorků paliv.

Společnost spolupracuje úzce s nezávislou laboratoří společnosti SGS CZ, divize paliv maziv (smluvní partner ČOI) v několika kontrolních programech. Výstupní kvalita produktů expedovaných ze skladů společnosti je kontrolována v rámci společného projektu Monitoring terminálů, na který bezprostředně navazují další kontrolní programy: Garance přepravy – kontrola jakosti při stáčení z autocisteren na čerpacích stanicích partnerů, Certifikovaný velkoobchod – kontrola jakosti v celém řetězci až k výdejní pistoli na čerpací stanici zákazníka. V konečné fázi kvalita motorových paliv na čerpacích stanicích EuroOil je rovněž kontrolována společností SGS CZ, s.r.o. v rámci projektu Pečeť kvality.