16. 5. 2018

Reakce na nepravdivé informace o prodeji CNG na čerpacích stanicích EuroOil

Dne 15. 5. 2018 informovala média veřejnost ohledně výběru obchodních partnerů pro provozování plnicích stanic CNG na čerpacích stanicích EuroOil. (Např. deník MF DNES (Nejedlého nový byznys: palivo pro městské autobusy), Novinky.CZ (Firma Zemanova poradce Nejedlého prodává CNG na benzínkách státu), na webu Transparency.Cz (Firma Zemanova poradce se dostala ke spolupráci s Čeprem. „Zeptal jsem se, jestli mají zájem“, říká Nejedlý) aj.) 

Společnost ČEPRO se důrazně ohrazuje proti vyznění těchto mediálních výstupů. Ty dochází k nepravdivému závěru, když se ve čtenáři snaží navodit dojem, že v rámci výběru provozovatelů plnicích stanic CNG v síti EuroOil, byla neoprávněně zvýhodněna společnost ATM energy, a.s. (ATM) vůči ostatním konkurentům.

Čtenářům předkládané závěry se nezakládají na pravdě, a to z níže uvedených důvodů:

Společnost ČEPRO v roce 2014 transparentně a veřejně vyhlásila výběrové řízení na partnery v oblasti výstavby a provozu plnicích stanic CNG.

Jakýkoliv zájemce, který splní požadavky na provoz CNG stanic, může se společností ČEPRO v dané oblasti spolupracovat. ČEPRO stále aktivně hledá zájemce o nájem prostoru na čerpacích stanicích EuroOil za účelem vybudování a provozování plniček CNG i v současnosti.

Generální ředitel společnosti ČEPRO, Mgr. Jan Duspěva, k tomu uvádí: „Nabídka míst k provozování CNG v této oblasti vysoce převyšuje aktuální poptávku. Pro další výstavbu je k dispozici celkem 147 čerpacích stanic, o které se mohou potenciální zájemci i nadále hlásit. Zároveň proto touto cestou vyzýváme potenciální obchodní partnery k navázání spolupráce.“

Za posledních 11 let společnost ČEPRO uzavřela smlouvu se čtyřmi partnery, kteří jsou povinni vybudovat plnicí stanici CNG na určeném místě do tří let. Společnost ATM nyní provozuje pouze 4 taková výdejní místa CNG, za jejichž poskytnutí platí pravidelný nájem.

Doplňkový prodej LPG, CNG, ale i e–mobility, probíhá formou nabídky místa na konkrétní čerpací stanici k pronájmu. Pozemek pronajímá společnost ČEPRO, investice je hrazena jejím smluvním partnerem. Pouze v případě, pokud má o konkrétní čerpací stanici zájem více společností, probíhá elektronická aukce, kde rozhodne ekonomická výhodnost pro společnost. Taková situace se stala pouze jednou na konci roku 2015.

„Bezdůvodné odmítnutí zájemců o spolupráci v této oblasti, kteří splní stanovené podmínky, by bylo v rozporu s péčí řádného hospodáře,“ dodává generální ředitel společnosti ČEPRO, Mgr. Jan Duspěva.