29. 9. 2017

Soudní přešlapy pokračují, insolvence Čepra se vrací na začátek

Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí, kterým insolvenční soud zamítl v květnu bezdůvodný insolvenční návrh JUDr. Vladimíra Bartoše. Důvodem zrušení byly opět výlučně procesní důvody, konkrétně administrativní pochybení Městského soudu v Praze, který rozhodoval o žalobě pro zmatečnost JUDr. Bartoše, na jejímž základě se ČEPRO v prosinci 2016 vrátilo zpět do insolvence.

Opakovaně zamítnutý insolvenční návrh je tak nutné znovu projednat. Insolvenční návrh JUDr. Bartoše je však stále nutno považovat za šikanózní a bez šance na úspěch, neboť ČEPRO je i nadále ve vynikající hospodářské kondici.

Insolvenční soud dle názoru Vrchního soudu v Praze pochybil, neboť o insolvenčním návrhu rozhodl předčasně. K tomu však došlo v důsledku chyby Městského soudu v Praze v souvisejícím řízení o žalobě pro zmatečnost, který v insolvenčním rejstříku řádně nezveřejnil rozhodnutí z jednání o žalobě pro zmatečnost. Rozhodnutí tak nenabyla právní moci, ačkoliv Městský soud v Praze deklaroval, že právní moc nastala 9. prosince 2016 a jsou tedy splněny podmínky pro konání obnoveného insolvenčního řízení. V srpnu 2017 však svévolně změnil právní moc na 11. července 2017. Tímto procesním krokem fakticky došlo k anulování obnoveného insolvenčního řízení.

ČEPRO s postupem soudu zásadně nesouhlasí a považuje jej za výsledek přepjatého formalismu a nepřípustné popření principu právní jistoty.