21. 3. 2018

Vyjádření k článku na webu magazínu Neovlivní.cz

V čísle 9/2017 magazínu Neovlivní.cz byl publikován článek s názvem „Babišův deal s gangsterem“, který obsahoval nepravdivé a zavádějící informace o historické i současné činnosti společnosti ČEPRO.

Dne 18. března 2018 byl tento článek s dílčími úpravami a bez rozhovoru s (mezitím) nepravomocně odsouzeným JUDr. Martinem Pechanem, bývalým obchodním ředitelem společnosti ČEPRO, uveřejněn na webu http://www.neovlivni.cz.

 

Společnost ČEPRO reagovala na publikování článku „Babišův deal s gangsterem“ dne 15. listopadu 2017 uveřejněním reakce na webových stránkách společnosti ČEPRO, v níž poukázala na některé zavádějící či nepravdivé informace.

Za účelem ověření obsahu, resp. existence, uváděného informačního zdroje tohoto článku, jednadvacetistránkové zprávy analytického oddělení protikorupční služby Policie ČR, obrátila se společnost ČEPRO na Národní centrálu proti organizovanému zločinu se žádosti o její poskytnutí. Tato žádost byla ze strany policejního orgánu zamítnuta, neboť „v rámci vedených trestních řízení tzv. protikorupčním oddělením (…), ani v rámci analytických zpráv zpracovávaných analytickém pracovištěm těchto policejních útvarů, od roku 2005 do současnosti, nedohledal [oslovený policejní orgán] takovou zprávu či dokument, ve kterém by byly uváděny skutečnosti, o kterých hovoří předmětný zmiňovaný článek.“ Celé znění reakce policejního orgánu je k dispozici zde.

Z odpovědi policejního orgánu na žádost o poskytnutí tzv. analytické zprávy vyplývá, že zdroj, na který je v článku publikovaném v magazínu Neovlivní.cz odkazováno, neexistuje. Přesto byl tento článek dne 18. března 2018 opětovně veřejně zpřístupněn na webových stránkách http://www.neovlivni.cz o odkazuje se na tyto „dosud neznámé policejní dokumenty“.

Společnost ČEPRO se proto i nadále ohrazuje proti nepravdivým a poškozujícím informacím, které jsou v předmětném článku uvedeny.