15. 11. 2017

Vyjádření společnosti ČEPRO k článku v magazínu Neovlivní.cz

PRAHA, 15. listopadu 2017

 

V čísle 9/2017 magazínu Neovlivní.cz byl publikován článek s názvem „Babišův deal s gangsterem“, který obsahuje nepravdivé a zavádějící informace o historické i současné činnosti společnosti ČEPRO.

Článek mj. bagatelizuje závažnou organizovanou trestnou činnost páchanou na úkor společnosti ČEPRO i České republiky a vytváří dojem, že společnost ČEPRO není řádně řízena.

Protože společnosti ČEPRO nebyla poskytnuta možnost se v rámci článku vyjádřit k uvedeným skutečnostem ani tvrzením citovaných třetích osob, vydává tuto tiskovou zprávu.

 

Společnost ČEPRO je státem vlastněnou společností podnikající zejména v oblasti přepravy, skladování a prodeje ropných produktů. Obrat společnosti ČEPRO za poslední období (r. 2016) činil 46,660 mld. Kč. Toto hospodářské odvětví je přitom dlouhodobě ohrožováno a narušováno vysokým podílem trestné činnosti, zejména v oblasti daňové a majetkové.

Sama společnost ČEPRO byla již od 90. let terčem častých a agresivních kriminálních ataků, s jejichž negativními následky je nucena se dodnes vypořádávat. Motivem útoků bylo především nezákonné získání kontroly nad společností ČEPRO, která je strategickým subjektem z pohledu hospodářského i bezpečnosti státu, neboť mj. skladuje státní hmotné rezervy a je napojena na tři významné ropné rafinerie.

Kriminální úsilí vyvrcholilo nařízením nezákonné exekuce na společnost ČEPRO a její majetek v roce 2004. Té bylo zabráněno až ozbrojeným zásahem Policie ČR a posléze i masivní právní obranou společnosti ČEPRO v trestních i civilních řízeních. Některá řízení však z důvodu procesních obstrukcí protistrany dosud probíhají a soudům se ani po 15 letech nepodařilo finálně rozhodnout.

V pravomocně skončených řízeních byla společnost ČEPRO vždy úspěšná. Velkou zásluhu na tom má stálý tým právních poradců a kontinuální zastoupení v případech, které je zásadní z důvodu skutkové složitosti, provázanosti a dlouhé geneze jednotlivých řízení. Společnost ČEPRO proto důrazně odmítá tvrzení v článku Neovlivní.cz o tom, že by v některých řízeních postupovala nestandardně, nebo je dokonce jakýmkoliv způsobem ovlivňovala.

Nejvýznamnější trestní řízení je vedeno s bývalým obchodním ředitelem společnosti ČEPRO, JUDr. Martinem Pechanem (obžalovaným spolu s Ing. Radovanem Krejčířem), který je v předmětném článku citován. Ten byl soudem nepravomocně odsouzen mj. za podvodné uplatnění fiktivní pohledávky za společností ČEPRO. Řízení se aktuálně nachází u odvolacího soudu. Vedle JUDr. Martina Pechana jsou obžalováni také jeho nástupci, Ing. Tomáš Kadlec (býv. generální ředitel) a Ing. Alexandr Houška (býv. obchodní ředitel).

Po několikanásobném osobním selhání bývalých vrcholových manažerů společnosti ČEPRO byla z pohledu jejího očištění od reliktů minulosti a obnovení ekonomické stability zásadní právě doba po odvolání Ing. Kadlece a Ing. Houšky. Pozici generálního ředitele po zásadním propadu hospodářských výsledků z 236 mil. Kč v roce 2003 na pouhých 24 mil. Kč v roce 2005 přebral elitní profesionální manažer Ing. Pavel Švarc, CSc. Již v roce 2006 byl hospodářský výsledek právě pod jeho vedením 103 mil. Kč. Úspěšný trend pokračoval také pod vedením jeho nástupce, Ing. Jiřího Borovce, MBA.

Důkazem dobré ekonomické kondice společnosti je vyplacení dividendy v letech 2010 až 2017, a to ve výši přesahující 5,0 mld. Kč, jen v roce 2017 vyplatila společnost dividendu ve výši 1,75 mld. Kč. Ani jeden z uvedených generálních ředitelů přitom za uzavření obchodů nepobíral jakékoliv provize z uskutečněných transakcí. Pokud takové praxe existovala za doby působení JUDr. Martina Pechana na pozici obchodního ředitele, pak nelze než ji označit za nelegální.

Na úspěšné hospodářské výsledky navázalo i současné vedení. V roce 2016 se společnost ČEPRO umístila v žebříčku Czech Top 100 mezi deseti společnostmi s největšími tržbami. Dokladem profesionálního postupu řízení společnosti je mj. kvalitní a transparentní zadávání veřejných zakázek, které dokazuje sdílené první místo mezi státními firmami dle žebříčku zINDEX. Tvrzení o zvýhodňování některých dodavatelů jsou tak zcela nepodložená.

Podrobnější informace o stavu aktuálně probíhajících soudních řízení společnost ČEPRO pravidelně poskytuje zástupcům médií.