UPOZORNĚNÍ!

Společnost ČEPRO není zaměstnavatelem obsluhy na jednotlivých čerpacích stanicích. V případě Vašeho zájmu o práci obsluhy kontaktujte příslušnou čerpací stanici.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ČEPRO a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 601 93 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2341 (dále jen „my“ nebo „ČEPRO“) v souvislosti s výběrem vhodného kandidáta na danou pracovní pozici zpracovává osobní údaje všech kandidátů, včetně Vás. Společnost ČEPRO přitom vystupuje jako správce osobních údajů, jelikož určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém jste nám tyto osobní údaje poskytl(a). Jedná se zejména o údaje ve Vašem životopisu, motivačním dopisu či informace poskytnuté při komunikaci s námi, včetně osobního pohovoru. Tyto údaje zpracováváme pouze pro účely tohoto výběrového řízení a pouze po dobu do skončení výběrového řízení, pokud nám neudělíte svůj souhlas k dalšímu zpracování. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je posouzení Vaší osoby jako uchazeče o nabízenou pracovní pozici před uzavřením pracovněprávní smlouvy.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro možnost účastnit se výběrového řízení.

 Dále bychom Vás chtěli upozornit, že při vedení výběrového řízení získáváme nebo můžeme získávat Vaše osobní údaje dále z veřejně dostupných zdrojů (sociální sítě) nebo od subjektů, se kterými spolupracujeme na základě smlouvy (personální agentury, poskytovatelé inzerce). Vaše osobní údaje, získané a zpracovávané v souvislosti s vedením výběrového řízení, nepředáváme žádným třetím stranám.

 

Práva v oblasti zpracování osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany společnosti ČEPRO můžete uplatňovat následující práva:

  1. a)právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme;
  2. b)právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
  3. c)právo na výmaz Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje;
  4. d)právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  5. e)právo odvolat Váš udělený souhlas;
  6. f)právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


V případě dotazů či žádostí o uplatnění některého z Vašich práv se můžete na naši společnost obracet písemně k rukám manažera ochrany osobních údajů na adresu našeho sídla Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 nebo prostřednictvím emailu na ceproas@ceproas.cz.