Pracovní příležitosti th odborné

Pracovní pozice Místo výkonu práce Datum nástupu
Absolvent SŠ - sklad Loukov ČEPRO, a.s., sklad Loukov, Loukov 166, 768 75 nástup možný ihned nebo dle dohody
Absolvent VŠ - sklad Mstětice ČEPRO, a.s.,sklad Mstětice, Mstětice č.p.3, pošta Zeleneč, 250 91 nástup možný ihned nebo dle dohody
Hlavní technolog - Praha ČEPRO,a.s., Dělnická 213/12, Praha 7-Holešovice, 170 00 nástup možný ihned nebo dle dohody
Technik skladu - sklad Sedlnice ČEPRO, a.s., sklad Sedlnice, Sedlnice 503, 742 56 1.6.2019

Pracovní příležitosti dělnické

Pracovní pozice Místo výkonu práce Datum nástupu
Údržba elektro - sklad Třemošná ČEPRO, a.s., sklad Třemošná, č.p.1057, Třemošná 330 11 nástup možný ihned nebo dle dohody
Velitel jednotky požární ochrany-sklad Hájek ČEPRO, a.s., sklad Hájek, Hájek 118, 363 01 Ostrov nástup možný dle dohody
Podnikový hasič-sklad Mstětice ČEPRO, a.s., sklad Mstětice, Mstětice č.p.3, pošta Zeleneč 250 91 nástup možný od 1.7. nebo dle dohody
Operátor/dispečer-sklad Mstětice ČEPRO, a.s., sklad Mstětice, Mstětice 3, pošta Zeleneč, 250 91 nástup možný dle dohody

Pracovní příležitosti manažerské

Pracovní pozice Místo výkonu práce Datum nástupu
Vedoucí skladu pohonných hmot-sklad Bělčice ČEPRO, a.s., sklad Bělčice, Bělčice 297, 387 43 nástup možný ihned nebo dle dohody

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ČEPRO a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 601 93 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2341 (dále jen „my“ nebo „ČEPRO“) v souvislosti s výběrem vhodného kandidáta na danou pracovní pozici zpracovává osobní údaje všech kandidátů, včetně Vás. Společnost ČEPRO přitom vystupuje jako správce osobních údajů, jelikož určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém jste nám tyto osobní údaje poskytl(a). Jedná se zejména o údaje ve Vašem životopisu, motivačním dopisu či informace poskytnuté při komunikaci s námi, včetně osobního pohovoru. Tyto údaje zpracováváme pouze pro účely tohoto výběrového řízení a pouze po dobu do skončení výběrového řízení, pokud nám neudělíte svůj souhlas k dalšímu zpracování. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je posouzení Vaší osoby jako uchazeče o nabízenou pracovní pozici před uzavřením pracovněprávní smlouvy.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro možnost účastnit se výběrového řízení.

 Dále bychom Vás chtěli upozornit, že při vedení výběrového řízení získáváme nebo můžeme získávat Vaše osobní údaje dále z veřejně dostupných zdrojů (sociální sítě) nebo od subjektů, se kterými spolupracujeme na základě smlouvy (personální agentury, poskytovatelé inzerce). Vaše osobní údaje, získané a zpracovávané v souvislosti s vedením výběrového řízení, nepředáváme žádným třetím stranám.

 

Práva v oblasti zpracování osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany společnosti ČEPRO můžete uplatňovat následující práva:

  1. a)právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme;
  2. b)právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
  3. c)právo na výmaz Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje;
  4. d)právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  5. e)právo odvolat Váš udělený souhlas;
  6. f)právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


V případě dotazů či žádostí o uplatnění některého z Vašich práv se můžete na naši společnost obracet písemně k rukám manažera ochrany osobních údajů na adresu našeho sídla Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 nebo prostřednictvím emailu na ceproas@ceproas.cz.