GDPR

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

  • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
  • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
  • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Záleží nám na tom, aby se naši zaměstnanci, zákazníci i dodavatelé cítili v objektech společnosti ČEPRO, a.s. a síti čerpacích stanic EuroOil bezpečně. V areálech skladů pohonných hmot, v síti čerpacích stanic EuroOil a v centrále společnosti proto za účelem zajištění ochrany majetku, prevence závažných havárií a bezpečnosti osob pořizujeme kamerové záznamy. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem můžete nalézt v níže přiložených dokumentech.

   

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A PARTNERŮ SÍTĚ ČS EO
Jste zákazníkem naší společnosti nebo partnerem sítě čerpacích stanic EuroOil a zajímá Vás, jakým způsobem je nakládáno s Vašimi osobními údaji? Potřebné informace naleznete v tomto dokumentu.
Užíváte-li naši mobilní aplikaci EuroOil, informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů najdete v tomto dokumentu.


3. INFROMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ
Jste dodavatelem naší společnosti a zajímá Vás, jakým způsobem je nakládáno s Vašimi osobními údaji? Potřebné informace naleznete v tomto dokumentu.


4. MÁTE OTÁZKY OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete na naši společnost obracet prostřednictvím níže uvedeného formuláře, případně emailem na ceproas@ceproas.cz nebo písemně na adresu sídla naší společnosti Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Napište nám