Využívejte naše know-how

Biopaliva

Společnost Čepro je jedním z největších daňových skladů na území ČR. Zajišťuje dodávky, prodej a přimíchávání biosložek, zabezpečuje kvalitu vydávaných pohonných hmot s příměsí biosložek a nese odpovědnost za splnění zákonných povinností spojených s přimícháváním biosložek.
Mezi biopaliva patří celá řada produktů vyrobených z obnovitelných zdrojů, zatím nejrozšířenější jsou:
  • bioetanol přidávaný do automobilového benzinu
  • bioETBE přidávaný do benzinu jako vysokooktanová komponenta při výrobě v rafinériích
  • FAME (MEŘO) určený k přimísení do motorové nafty


Každý daňový sklad musí dle zákona č. 180/2007 Sb. zabezpečit přimíchání biosložek do pohonných hmot, které uvolňuje do volného daňového oběhu. Pohonné hmoty naskladněné bez biosložky jsou tedy při vstupu do systému Čepra zatíženy biopoplatkem, který v sobě nese veškeré "bio" náklady.
Biosložky skladované ve zvláštních nádržích se přidávají ve stanoveném poměru pomocí dávkovacího zařízení do benzinu nebo motorové nafty přímo na výdejní lávce před plněním do automobilové cisterny.

Kvalita paliv s přídavkem biosložek
Společnost Čepro zodpovídá za splnění zákonných povinností spojených s přimícháváním biosložek i za jejich kvalitu dle normy ČSN EN 228 pro benziny, resp. ČSN EN 590 pro motorovou naftu. Kontrola kvality produktu je zajišťována tím, že jsou prověřována výchozí paliva, samotné biosložky a podle výsledků na základě algoritmu stanovován podíl biokomponenty.
Vyšší stupeň kontroly kvality v Čepru představuje Monitoring terminálů, který je zabezpečován na všech 14 výdejních skladech nezávislou akreditovanou laboratoří společnosti SGS Czech Republic.


Harmonogram přimíchávání biosložek do pohonných hmot:
  • od 1. září 2007 ve výši 2 % objemových z celkového množství motorové nafty
  • od 1. ledna 2008 ve výši 2 % objemových z množství motorových benzinů
  • od 1. ledna 2009 ve výši 3,5 % objemových z množství motorových benzinů
  • od 1. ledna 2009 ve výši 4,5 % objemových z množství motorové nafty
  • od 1. června 2010 ve výši 4,1 % objemových z množství motorových benzinů
  • od 1. června 2010 ve výši 6,0 % objemových z množství motorové nafty