Základní ceny čepro

Platnost cen od 08.08.2022
Ceny včetně SpD, bez DPH
Dodací parita: FCA terminály Čepra
Název produktu Cena v Kč Měrná jednotka Trend vývoje
BA95 31,63 1 L15
BA95 Optimal 31,78 1 L15
BA98 34,63 1 L15
NM 33,22 1 L15
NM Optimal 33,42 1 L15
NM tř. 2 (Arktika) 36,72 1 L15
JET-A1 34,52 1 L15
TOLEX 32,63 1 L15
Diesel Optimal Pro (NM s 15%HVO) 34,22 1 L15

Od 1. ledna 2020 je na výdejním terminále Sedlnice při výdeji produktů Nafta motorová, Benzín automobilový a Tolex opětovně účtován logistický příplatek 0,08 Kč/litr bez DPH oproti ceně na ostatních terminálech ČEPRO, a.s.

Výše uvedené ceny jednotlivých produktů nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním společnosti ČEPRO, a.s. směřujícím k uzavření smlouvy. Společnost ČEPRO, a.s. právně jedná výhradně v písemné formě, přičemž jednání v jiné formě ji nezavazuje.

Shora uvedené základní ceny jsou určeny výlučně pro účely stanovení kupní ceny jednotlivých produktů ve smlouvách uzavřených v písemné formě se společností ČEPRO, a.s. jako prodávajícím, pokud na tuto vyhlašovanou základní cenu příslušná smlouva výslovně odkazuje. Společnost ČEPRO, a.s. nevylučuje možnost využití cen jednotlivých produktů vyhlašovaných společností ČEPRO, a.s. třetími subjekty v rámci jejich vlastních smluvních vztahů.

Skutečnost, že společnost ČEPRO, a.s. uveřejňuje na svých internetových stránkách základní ceny jednotlivých produktů, které distribuuje, není možné spojovat s jakýmkoliv výsledkem, zejména s uzavřením smlouvy za tuto vyhlašovanou cenu. Vůči společnosti ČEPRO, a.s. proto nelze v souvislosti s vyhlašovanými cenami dovozovat jakoukoliv předsmluvní odpovědnost.

Vývoj cen produktů

Historie za posledních 30 dní

Nová cenotvorba společnosti ČEPRO, a.s.

Otázky a odpovědi

Od 01.02.2019 spouští společnost ČEPRO, a.s. nový druh cenotvorby, která zohledňuje podstatné položky ovlivňující cenu na trhu s pohonnými látkami.
Zde najdete odpovědi na možné otázky, které se týkají tohoto tématu.


Proč společnost ČEPRO přechází na nový model cenotvorby?

Trh s pohonnými hmotami se stále velmi dynamicky mění a vyvíjí, a proto jsme v rámci rozšíření a doplnění naší nabídky služeb připravili nový transparentní systém cenotvorby, který bude pružně reagovat na reálný vývoj cen na velkoobchodním trhu v České republice. Naším cílem přitom i nadále zůstává vždy nabídnout zákazníkům nejvýhodnější cenu. Společnost ČEPRO proto od 1. 2. 2019 kromě cenotvorby na základě na burzovních kotacích Platts Rotterdam vyhlašuje také Základní Cenu ČEPRO – ZCČ postavenou především na regionálních cenových parametrech.
 

V čem spočívá přínos nové cenotvorby společnosti ČEPRO pro její zákazníky?

Nová cenotvorba je pro zákazníky přínosem zejména proto, že díky většímu množství vstupů, které ovlivňují výslednou cenu pohonných hmot, je zaručena objektivní cena pro český trh. Tato cena je navíc určena transparentním způsobem a prakticky v reálném čase kopíruje aktuální situaci na tuzemském trhu.

Velkoobchodní zákazníci s měsíčním odběrem nad 0,5 mil. litrů, kteří budou i nadále nakupovat pohonné hmoty na základě tzv. formulových cen (tj. kotace Platts a inland prémie tuzemského trhu – IP), tak budou nejen chráněni před cenovými výkyvy na trhu, ale zároveň jim bude umožněno, aby se podíleli na příznivém vývoji burzovních cen a směnného kurzu. Současně jim společnost ČEPRO garantuje, že při přechodu na ZCČ nebude cena těchto zákazníků méně výhodná než cena pro zákazníky nakupující PHL za Základní cenu ČEPRO (mínus příslušná výše slevy).

Další výhodou je spuštění webového portálu www.ceproas.cz/ceny , na němž zákazníci naleznou nejen historii vyhlašovaných Základních Cen ČEPRO, ale který jim také například umožní generovat grafy vývoje cen za určité období.

 

Jaký dopad na zákazníky společnosti ČEPRO bude nová cenotvorba mít?

Doplnění nabídky společnosti ČEPRO o Základní Cenu ČEPRO znamená pro naše zákazníky, dle jejich charakteru/ velikosti/ specializace/ umístění v regionu apod./ možnost vybrat si z komplexní nabídky cenových možností tak, aby měli co nejefektivnější nástroj pro svůj nákup.

Nová cenotvorba nebude mít žádný negativní dopad na zákazníky společnosti ČEPRO.

Týká se změna cenotvorby plošně všech zákazníků společnosti ČEPRO?

Ano, týká. Primárním pravidlem nového systému cenotvorby společnosti ČEPRO je konečná nákupní cena pro zákazníka, která přímo zohledňuje jeho celkový měsíční odběr pohonných látek. Na jeho základě má zákazník možnost nakupovat na principu Základní Ceny ČEPRO s předem definovanou slevou, nebo (v případě zákazníků s odběrem více než 500 tis. litrů PHL kumulativně za měsíc), na tzv. formulových cenách, které zohledňují vývoj kotací cen na burze Platts Rotterdam a zároveň obsahují ochrannou doložku za účelem maximálního zmírnění negativních dopadů způsobených cenovými výkyvy.

Další možností je využít nebo vzájemně kombinovat velkoobchodní programy společnosti ČEPRO, kterými jsou: prémiový „Certifikovaný velkoobchod ČEPRO “, „Logistický model “ a „Dodavatelská čerpací stanice “. Cílem společnosti ČEPRO je přitom nabídnout dané skupině zákazníků co nejefektivnější cenotvorbu pro její potřeby, a to při zachování maximální transparentnosti.