ARCHIV CEN PRODUKTŮ

Produkt
Časové období (od - do)
Sleva v Kč
ico-up ico-down
ico-up ico-down
Cena v Kč Platnost ceny od
32,93 2.8.2022
32,93 3.8.2022
32,43 4.8.2022
31,13 5.8.2022
31,63 6.8.2022
31,78 9.8.2022

Společnost ČEPRO, a.s. upozorňuje, že výše uvedené ceny představují pouze historická data vyhlašovaných základních cen jednotlivých produktů distribuovaných společností ČEPRO, a.s. V minulosti vyhlášená konkrétní výše základní ceny kteréhokoliv produktu nezakládá jakýkoliv nárok vůči společnosti ČEPRO, a.s. na její opakování v budoucnu.

Kalkulátor slevy má čistě informativní charakter a výše slevy z uvedených cen jednotlivých produktů je sjednána vždy výlučně na základě smlouvy uzavřené se společností ČEPRO, a.s. v písemné formě; jakákoliv sleva uvedená na těchto internetových stránkách tak nezakládá právní nárok na její poskytnutí.

Vývoj cen produktů

Historie cen v období
02.08.2022 - 09.08.2022

Nová cenotvorba společnosti ČEPRO, a.s.

Otázky a odpovědi

Od 01.02.2019 spouští společnost ČEPRO, a.s. nový druh cenotvorby, která zohledňuje podstatné položky ovlivňující cenu na trhu s pohonnými látkami.
Zde najdete odpovědi na možné otázky, které se týkají tohoto tématu.


Proč společnost ČEPRO přechází na nový model cenotvorby?

Trh s pohonnými hmotami se stále velmi dynamicky mění a vyvíjí, a proto jsme v rámci rozšíření a doplnění naší nabídky služeb připravili nový transparentní systém cenotvorby, který bude pružně reagovat na reálný vývoj cen na velkoobchodním trhu v České republice. Naším cílem přitom i nadále zůstává vždy nabídnout zákazníkům nejvýhodnější cenu. Společnost ČEPRO proto od 1. 2. 2019 kromě cenotvorby na základě na burzovních kotacích Platts Rotterdam vyhlašuje také Základní Cenu ČEPRO – ZCČ postavenou především na regionálních cenových parametrech.
 

V čem spočívá přínos nové cenotvorby společnosti ČEPRO pro její zákazníky?

Nová cenotvorba je pro zákazníky přínosem zejména proto, že díky většímu množství vstupů, které ovlivňují výslednou cenu pohonných hmot, je zaručena objektivní cena pro český trh. Tato cena je navíc určena transparentním způsobem a prakticky v reálném čase kopíruje aktuální situaci na tuzemském trhu.

Velkoobchodní zákazníci s měsíčním odběrem nad 0,5 mil. litrů, kteří budou i nadále nakupovat pohonné hmoty na základě tzv. formulových cen (tj. kotace Platts a inland prémie tuzemského trhu – IP), tak budou nejen chráněni před cenovými výkyvy na trhu, ale zároveň jim bude umožněno, aby se podíleli na příznivém vývoji burzovních cen a směnného kurzu. Současně jim společnost ČEPRO garantuje, že při přechodu na ZCČ nebude cena těchto zákazníků méně výhodná než cena pro zákazníky nakupující PHL za Základní cenu ČEPRO (mínus příslušná výše slevy).

Další výhodou je spuštění webového portálu www.ceproas.cz/ceny , na němž zákazníci naleznou nejen historii vyhlašovaných Základních Cen ČEPRO, ale který jim také například umožní generovat grafy vývoje cen za určité období.

 

Jaký dopad na zákazníky společnosti ČEPRO bude nová cenotvorba mít?

Doplnění nabídky společnosti ČEPRO o Základní Cenu ČEPRO znamená pro naše zákazníky, dle jejich charakteru/ velikosti/ specializace/ umístění v regionu apod./ možnost vybrat si z komplexní nabídky cenových možností tak, aby měli co nejefektivnější nástroj pro svůj nákup.

Nová cenotvorba nebude mít žádný negativní dopad na zákazníky společnosti ČEPRO.

Týká se změna cenotvorby plošně všech zákazníků společnosti ČEPRO?

Ano, týká. Primárním pravidlem nového systému cenotvorby společnosti ČEPRO je konečná nákupní cena pro zákazníka, která přímo zohledňuje jeho celkový měsíční odběr pohonných látek. Na jeho základě má zákazník možnost nakupovat na principu Základní Ceny ČEPRO s předem definovanou slevou, nebo (v případě zákazníků s odběrem více než 500 tis. litrů PHL kumulativně za měsíc), na tzv. formulových cenách, které zohledňují vývoj kotací cen na burze Platts Rotterdam a zároveň obsahují ochrannou doložku za účelem maximálního zmírnění negativních dopadů způsobených cenovými výkyvy.

Další možností je využít nebo vzájemně kombinovat velkoobchodní programy společnosti ČEPRO, kterými jsou: prémiový „Certifikovaný velkoobchod ČEPRO “, „Logistický model “ a „Dodavatelská čerpací stanice “. Cílem společnosti ČEPRO je přitom nabídnout dané skupině zákazníků co nejefektivnější cenotvorbu pro její potřeby, a to při zachování maximální transparentnosti.