Spolupracujte s námi

Certifikovaný velkoobchod ČEPRO

Certifikovaný velkoobchod ČEPRO je vhodný program pro ty provozovatele čerpacích stanic, kteří chtějí mít dodávky PHM pod kontrolou, prodávat PHM s garantovanou kvalitou či obdržet Pečeť kvality za výhodnou cenu, a získat tak nové zákazníky. Zapojení do programu je vhodné také pro ty provozovatele čerpacích stanic, kteří nechtějí platit drahé pojištění pro případy, že u nich zákazník natankuje nekvalitní palivo a zničí si motor nebo u nich ČOI nalezne nejakostní PHM.
Monitoring dodávky paliv a garance kvality
 • certifikovaný velkoobchod ČEPRO je první program na trhu určený pro majitele čerpacích stanic, který zahrnuje sledování kvality a kvantity PHM od jejich příjmu a výdeje na terminálu Čepra přes přepravu cisternami až po jejich prodej na čerpací stanici
 • doplňuje už fungující monitoring terminálů Čepra a Pečeť kvality čerpací stanice o monitoring přepravy PHM, při které dochází k nejčastějším pochybením ovlivňujícím kvalitu PHM, a uzavírá tak řetězec distribuce PHM
 • znamená dodávky kvalitních PHM, které garantuje nezávislá mezinárodní certifikační společnost SGS a jež může sledovat v celém jejich průběhu samotný provozovatel čerpací stanic

Výhody, které získáte zapojením do programu

 • garantované dodávky kvalitních PHM s prokázaným původem
 • veškeré reklamace zákazníků a nálezy ČOI a jiných kontrolních orgánů státní správy týkající se kvality PHM za Vás bude řešit na své náklady Čepro
 • příjem avíz či přístup k online sledování stavu dodávky v celém jejím průběhu (od příjmu objednávky přes vyskladnění až po stáčení) na speciálním portálu (GPS monitoring, přístup k záznamům ze stáčecích lístků a kamerovým záznamům ze stáčení PHM na čerpací stanici)
 • získání pečeti „Certifikovaný velkoobchod Čepro“, případně také Pečeti kvality od společnosti SGS, pokud jí daná čerpací stanice ještě nedisponuje, za výhodných finančních podmínek
 • možnost využití logistického modelu Čepra (objednávky a dodávky PHM řídí dispečink Čepra)
 • kontrolované zajištění nádrží pečetí
 • legislativní a daňové poradenství od Čepra
 • marketingový potenciál pro získání nových zákazníků

Podmínky zapojení do programu
 • doložení dokumentace potvrzující dodržování všech legislativních předpisů souvisejících s provozem čerpací stanice
 • splnění technologického auditu provedeného pověřeným zástupcem Čepra
 • doložení pravidelných kontrol a čištění nádrží
 • odběr a přeprava PHM výhradně od Čepra
 • evidované pečetění nádrží s PHM


Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás:
vyberte si svého obchodního zástupce, nebo
tel.: 221 968 175, 221 968 270
e-mail: info@certifikovanyvelkoobchod.cz