Spolupracujte s námi

Certifikovaný velkoobchod ČEPRO

Vlastníte nebo provozujete čerpací stanice a máte zájem o nákup pohonných látek s kontrolou kvality od skladování v systému společnosti ČEPRO až po jejich výdej z výdejního stojanu Vaší čerpací stanice? Chcete mít kdykoliv a kdekoliv detailní přehled o stavu objednávek PHL od přístupu ke kompletní dokumentaci, přes sledování konkrétní autocisterny až po online sledování stáčení PHL na Vaší čerpací stanici? To vše s kompletním pojištěním škod vůči Vašim zákazníkům a pečetí kvality od společnosti SGS Czech Republic?

Projekt „Certifikovaný velkoobchod ČEPRO - CVOČ“ je určený právě pro Vás!

Co je podstatou?

Certifikovaná kontrola celé inventární stopy dodávky PHL. Garance kvality PHL ve vztahu k čerpacím stanicím i Vašim klientům. Dodávky probíhají pouze vlastními autocisternami společnosti ČEPRO a jsou řízené centrálním dispečinkem, který 24/7 sleduje stav zásob PHL na Vaší čerpací stanici.

Co je při dodávce PHL sledováno?

 1. Kvalita PHL v průběhu příjmu, uskladnění a výdeje na terminálech společnosti ČEPRO, která je pravidelně ověřována a auditována.
 2. Kvalita přepravy zajišťovaná prostřednictvím náhodných kontrolních odběrů ze strany společnosti SGS Czech Republic, které bude k dispozici rovněž provozní dokumentace.Cisternové návěsy jsou propojeny se systémem GPS vozidla zajišťujícím podrobný přehled o pohybu dodávky po celé její trase. Dalším unikátem je výbava vozidla kamerou, která snímá stáčení PHL na čerpací stanici po celou dobu jeho průběhu.
 3. Přeprava je zajišťována nejmodernějšími cisternovými návěsy umožňujícími stáčet PHL bez technologických zbytků. Zabezpečení každého návěsu proti nežádoucí manipulaci je propojeno s měřicím systémem umožňujícím dálkový přenos dat, který zamezuje jakýmkoliv technologickým únikům PHL a zároveň eliminuje pokusy o jejich případném odcizení.
 4. Kvalita PHL na samotné čerpací stanici bude rovněž kontrolována společností SGS Czech Republic. 
 5. Díky modernímu vybavení cisternových návěsů je možné získat podrobné údaje o aktuálním stavu dodávky a kvalitě PHL v jakémkoliv okamžiku. Kvalita PHL na všech třech stupních je přitom vždy certifikována pečetí kvality společnosti SGS Czech Republic.

Jaké jsou další výhody?

 1. Jednoznačná informace pro jeho zákazníky o původu a kvalitě prodávaných PHL, a to včetně záruky za vyřešení veškerých nároků z vad vyplývajících z (ne)kvality odebraných PHL. Uplatněné vady budou řešeny přímo společností ČEPRO, která je rovněž odpovědná za případně uložené sankce a prokázanou škodu způsobenou kvalitou PHL. Společnost ČEPRO na své náklady řeší rovněž jakékoliv neshody ohledně kvality PHL s orgány státní správy (např. Česká obchodní inspekce).
 2. Výhodné obchodní podmínky – velkoobchodní kontrakt na základě tzv. formulové cenotvorby (tj. na základě burzovních kotací Platts s inland prémií).
 3. Efektivní optimalizace logistiky dodávek PHL, které probíhají na základě aktuálních údajů o stavu hladiny PHL v nádržích Vaší čerpací stanice. Stav zásob je monitorován přímo centrálním dispečinkem společnosti ČEPRO, kterému budou online dostupné informace o kapacitě a jednotlivých nádrží na čerpací stanici.
 4. Výsledkem efektivní optimalizace dodávek PHL, které je dosahováno díky jednotnému centrálnímu dispečinku a nejmoderněji vybavených a zabezpečených autocisteren společnosti ČEPRO, jsou nízké náklady na dopravu PHL.
 5. Vlastní zabezpečený přístup na portál CVOČ, kde jsou dostupná veškerá data a dokumenty k příslušné dodávce (DNL, stáčecí lístek, faktura), včetně možnosti živě sledovat online kamerový záznam ze stáčení PHL na čerpací stanici.
 6. Poskytnutí 100% garance odběru vysoce kvalitních PHL od společnosti ČEPRO, a to při dodržení veškerých doporučení – zejména ohledně závozů při sezónních přechodech na odlišnou kvalitu.
 7. Zajištění dohledu a nezávislé kontroly prostřednictvím společnosti SGS Czech Republic a metodiky čerpacích stanic EuroOil. Legislativní a daňové poradenství ze strany společnosti ČEPRO.
 8. Čerpací stanice může být současně zařazena také do programu „Dodavatelská čerpací stanice“.
„Certifikovaný velkoobchod Čepro“ je prémiovým programem v portfoliu služeb poskytovaných společností ČEPRO, jehož obdobu zatím žádná z konkurenčních společností nenabízí. Pro praktickou ukázku veškerých funkcionalit či osobní prohlídku autocisteren, stejně jako pro poskytnutí podrobných informací o výhodách a podmínkách této služby, neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce.