Využívejte naše know-how

Defektoskopie – kontrola technického stavu nádrží

Kontrola technického stavu nádrží
V souladu a ve smyslu ČSN 75 3415 (návaznost na těsnostní zkoušky dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 450/2005 Sb.) provádíme
  • Analýzy korozních úbytků den uskladňovacích nádrží pomocí podlahových skenerů SLOFEC
  • Rastrové měření tlouštěk pomocí ultrazvukových přístrojů
  • Vizuální kontroly na základě předem připravených checklistů
  • Vyhodnocení technických kontrol nádrží (např. dle EEMUA 159 a API 653)

Těsnostní zkoušky
  • Malé nádrže – vakuovými komůrkami dle ČSN EN 1593, změnou tlaku dle ČSN EN 13184
  • Velkokapacitní nádrže – stabilitou hladiny ve smyslu ČSN 65 0201
  • Meziprostory dvouplášťových nádrží – změnou tlaku dle ČSN EN 13184
  • Záchytné nádrže, vany a jímky – stabilitou hladiny
  • Potrubní rozvody – změnou tlaku ve smyslu ČSN 75 3415, resp. ČSN EN 13184


Náš personál je certifikován dle ČSN EN ISO 9712 (ČSN EN 473) v NDT oborech: VT, UT, UTT, ET, PT, LT

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás:
Ing. Viktor Stuchlík
vedoucí oddělení defektoskopie
tel: +420 547 4224 238, +420 739 240 366
e-mail: viktor.stuchlik@ceproas.cz