Spolupracujte s námi

Logistický model

Provozujete čerpací stanice a chcete maximálně zjednodušit jejich zavážení kvalitními pohonnými látkami?

Využijte služeb programu „Logistický model“ společnosti ČEPRO!

Co je podstatou?

Zajištění dodávek PHL dle aktuální (s)potřeby Vaší čerpací stanice. Garance kvality pohonných látek, která je pravidelně auditována nezávislou společností SGS Czech Republic.

Projekt „Logistický model“ je určený pro majitele či provozovatele čerpacích stanic. Zařazením do tohoto projektu zákazník získává výhodné obchodní podmínky, včetně úspory na dopravních nákladech. Při dodávkách zboží je primárně využívána certifikovaná doprava společnosti ČEPRO.

 Co je přínosem pro provozovatele čerpacích stanic?

  1. Výhodné obchodní podmínky – možnost získat kontrakt na základě tzv. formulové cenotvorby (tj. na základě burzovních kotací Platts s inland prémií).
  2. Pravidelné zavážení čerpacích stanic pohonnými látkami primárně prováděné certifikovanými autocisternami společnosti ČEPRO, nebo jejími smluvními dopravci, a to včetně zapečetění nádrží čerpací stanice.
  3. Optimalizace logistiky dodávek PHL, které je dosahováno díky jednotnému centrálnímu dispečinku, který 24/7 sleduje aktuální údaje o stavu hladiny PHL v nádržích Vaší čerpací stanice.
  4. Poskytnutí 100% garance odběru vysoce kvalitních PHL od společnosti ČEPRO, a to při dodržení veškerých doporučení – zejména ohledně závozů při sezónních přechodech na odlišnou kvalitu.
  5. Jednoznačná informace pro jeho zákazníky o původu a kvalitě prodávaných PHL.

Jaké další služby ČEPRO v rámci tohoto programu poskytuje?

  1. Legislativní a daňové poradenství ze strany společnosti ČEPRO.
  2. Spolu s programem „Logistický model“ je možné současně využívat také výhod obchodní spolupráce v rámci programu „Dodavatelská čerpací stanice“. 
Pro poskytnutí podrobných informací o výhodách a podmínkách programu „Logistický model“ neváhejte kontaktovat svého obchodního zástupce.

Program „Logistický model“ umožňuje majitelům/ provozovatelům čerpacích stanic komfort automatického zavážení PHL prováděného společností ČEPRO dle jejich aktuálních potřeb. Za zákazníky využívající výhody tohoto programu tak obstarává kompletní agendu týkající se logistiky a zavážení PHL společnost ČEPRO.