Pomáháme státu

Ochraňování zásob SSHR

Prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv ČR (SSHR) zajišťuje Česká republika závazky vyplývající z členství v EU a IEA (International Energy Agency). Ty spočívají v udržování zásob ropy a ropných produktů ve výši minimálně 90denní průměrné denní spotřeby.
Skladování je realizováno prostřednictvím podnikatelských subjektů v ČR. V případě skladování ropy to je společnost Mero ČR, v případě skladování ropných produktů je rozhodujícím ochraňovatelem společnost Čepro. Ochraňovanými produkty jsou automobilové benziny, motorové nafty, letecký petrolej, TOL a mazací oleje.

Zásady ochrany
Na základě uzavřených ochraňovatelských smluv je společnost povinna udržovat výši zásob ve stanovených limitech podle jednotlivých ochraňovaných druhů ropných produktů, dále udržovat jejich jakost v souladu s platnými normami pro jednotlivé druhy a provádět obměny ochraňovaného zboží. A to jednak z pohledu délky skladování a jednak v souvislosti s měnící se legislativou ve vztahu k příslušným předpisům EU.

Zabezpečení dodávek i v krizových stavech
Další významnou pozicí společnosti Čepro je její jmenování subjektem hospodářské mobilizace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 241/2000 Sb. Tato oblast spolupráce je založena na zabezpečení nezbytných dodávek v době vyhlášení krizového stavu.
Naše společnost společně se SSHR osvědčila svoji připravenost při zabezpečování krizových výdejů pohonných hmot ze skladů Čepra při povodních na Moravě v roce 1997 i při povodních v letech 2002 a 2006.