Výzva k podání nabídek na úplatný převod akcií společnosti A.Z.A. Kyjov, a.s