Spolupracujte s námi

Poptávková řízení na dodavatele zboží a služeb

Společnost ČEPRO, a.s. zveřejňuje výběrová řízení s přihlédnutím k jejich předpokládané hodnotě na těchto internetových stránkách, na elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele. Informace a oznámení o řízeních jsou v zákonem stanovených případech dále zveřejňovány také ve Věstníku veřejných zakázek.


UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE
Společnost ČEPRO, a.s. připravuje v roce 2018 uveřejnění zejména následujících zadávacích a výběrových řízení :
1) Zdvojení 13 ks armatur v rozdělovací šachtě Nové Město (u Kolína)
2) Rekonstrukci trasy DN 300 Mstětice – Nové Město
3) Rehabilitace trasy Polepy – Potěhy
4) Rekonstrukci trasy Dědice Mstětice
5) Výměna radarů a teploměrů Endres+Hauser
6) Rekonstrukce požárního vodovodu Loukov
7) Rekonstrukce EPS a DHP Mstětice
8) Výměna zkorodovaného potrubí SHZ nadzemních nádrží Třemošná
9) Rekonstrukce detekce hořlavých plynů DHP Cerekvice
10) Rekonstrukce zaolejované kanalizace v okolí ČOV Hájek
11) Rekonstrukce zaolejované kanalizace Loukov
12) Rekonstrukce zaolejované kanalizace Klobouky
13) Rekonstrukce izolace ORL Loukov
Ostatní výběrová řízení budou průběžně uveřejňována na  https://tender.ceproas.cz/tenders/.

RSS
Datum vypsání Termín nabídek Předmět poptávkového řízení