Spolupracujte s námi

Poptávková řízení na dodavatele zboží a služeb

Společnost ČEPRO, a.s. zveřejňuje výběrová řízení s přihlédnutím k jejich předpokládané hodnotě na těchto internetových stránkách, na elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele. Informace a oznámení o řízeních jsou v zákonem stanovených případech dále zveřejňovány také ve Věstníku veřejných zakázek.