Spolupracujte s námi

Poptávková řízení na dodavatele zboží a služeb

Společnost ČEPRO, a.s. zveřejňuje výběrová řízení s přihlédnutím k jejich předpokládané hodnotě na těchto internetových stránkách, na elektronickém nástroji nebo na profilu zadavatele. Informace a oznámení o řízeních jsou v zákonem stanovených případech dále zveřejňovány také ve Věstníku veřejných zakázek.

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE
Plán výběrových a zadávacích řízení vyhlašovaných společností ČEPRO, a.s. v průběhu roku 2019 na dodávky, služby a stavební práce

Výběrová řízení, zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 200 - 500 tis. Kč bez DPH
 1. Prodloužení koleje u zarážedla sklad Loukov
 2. Porevizní oprava systému PZTS a CCTV sklad Loukov a Sedlnice
 3. Automatizace ČS vodysklad Mstětice
 4. Přípojka kanalizace a vodovodu ČS 222 Tábor
 5. Obj. 313 odvodnění komunikace před areálem Mstětice
 6. Realizace instalace indikačního zařízení proti zatopení v RŠ (obj.204) sklad Nové Město
 7. Přesun komponent STO do rozvodny sklad Plešovec
 8. Úprava vnitropodnikového vodovodu ČEPRO sklad Bělčice
 9. Rekonstrukce sociálního zařízení v budově JPO sklad Hněvice
 10. Rekonstrukce vodárny sklad Klobouky
 11. Odvodnění strojovny 220 a dómů u 3ks nádrží sklad Hájek
 12. Výběr autorizovaného dozoru výstavby
 13. Zemní plyn pro ČS
 14. Výměna 2ks soft startérů na požární čerpadla 400kW sklad Šlapanov

Výběrová řízení, zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou 500 - 1 500 tis. Kč bez DPH
 1. Nákup svahové sekačky
 2. Oprava betonových soklů nádrží 201 sklad Třemošná
 3. Podbití koleje č. 201 a výměna dřevěných pražců ve výhybce č.9 na vlečce sklad Hněvice
 4. Rekonstrukce vodovodního řadu sklad Střelice
 5. Rekonstrukce směsné jímky v obj.230 sklad Třemošná
 6. Změny chránění elektrických zařízení expedičních čerpacích stanic obj.221, 221a (podpěťová relé) sklad Bělčice
 7. Revize SHZ a SCHZ na skladech sklad Bělčice
 8. Rekonstrukce rozvodny obj. 326, 071 sklad Mstětice
 9. Metodika posuzování staveb v OP produktovodu
 10. Oprava sanační stanice ORL sklad Potěhy
 11. Údržba UPS
 12. Zastřešení KZ a izolace plochy sklad Střelice
 13. Automatizace ovládání závor se semafory a její napojení na systém PSA pro čtení RZ (na skladech kde je PSA instalováno)
 14. Rekonstrukce požární nádrže a automatizace rozvodu požární vodu sklad Střelice
 15. Tisk, tiskárny /zajištění tiskových služeb/
 16. Rekonstrukce hladinoměrů sklad Cerekvice
 17. Rozvodna obj. 240 a obj. 041 vrátnice nová kabelová trasa s přívodním kabelem cca 400m sklad Mstětice
 18. Rekonstrukce dožitých rozvaděčů el.rozvodny obj. 400 a obj. 050 sklad Mstětice

Výběrová/zadávací řízení, zakázky malého rozsahu a podlimitní zakázky s předpokládanou hodnotou 1 500 - 7 000 tis. Kč bez DPH
 1. Položení nového kabelu obj. 071 (AB) a trafostanice 255/b, skald Hněvice
 2. Oprava požárních nástřiků obj. 811 sklad Hněvice
 3. pravidelná kontrola filtrů GIA
 4. pojištění vozidel
 5. Úprava kalového pole obj. 321 Bělčice
 6. Nákup Koncová zařízení (PC + NB)
 7. Provozní podpora HW na ČS (pronájem HW)
 8. Rekonstrukce DC a instalace VSS sklad Hněvice
 9. Aplikace pro kontroly - nákup tabletů
 10. Montáž záložního čerpadla KZ Třemošná

Zadávací řízení, podlimitní a nadlimitní zakázky s předpokládanou hodnotou 7 000 - 200 000 tis. Kč bez DPH
 1. Elektrická energie ČS
 2. Zemní plyn
 3. Nový Firewall
 4. Automatizace skladu Potěhy
 5. Zvětšení nádržové kapacity pro ČS
 6. Pojištění majetku a odpovědnosti ČS
 7. Automatické převažování autocisteren na skladech
 8. Nádrže a úpravy BIO pro všechny sklady
 9. Rámcová dohoda - PZTS
 10. Rámcová dohoda - EPS
 11. modernizace lokomotivy typ 708 na typ EffiShunter 300
 12. Elektrická energie
 13. Pojištění odpovědnosti za újmu
 14. Rámcová dohoda - strojní opravy nádrží
 15. Rámcová dohoda - opravy produktovodů
 16. Pojištění majetku bez ČS
Ostatní výběrová řízení budou průběžně uveřejňována na  https://tender.ceproas.cz/tenders/.